Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. apríl 2024, pondelok
 

Pôvodcovia v predarchívnej starostlivosti Štátneho archívu v Bratislave

Životné údalosti  |  Bádateľ (Štúdium)  |  Predarchívna starostlivosť  |  Tlačivá a žiadosti na stiahnutie  |  Knižnica

Štátny archív v Bratislave má v predarchívnej starostlivosti zaradených pôvodcov so sídlom a pôsobnosťou v jeho územnom obvode  (Bratislavský samosprávny kraj, okresy Bratislava I. – V.), a to orgány verejnej moci a orgány samosprávy na úrovni vyššieho územného celku a okresov a nimi zriadené a založené právnické osoby, ďalej krajské a okresné justičné orgány, školy a školské zariadenia, kultúrne inštitúcie, zdravotnícke a sociálne zariadenia, registrované cirkvi a náboženské spoločnosti, ako aj súkromné podnikateľské subjekty atď.

Kategorizácia pôvodcov registratúry


Pôvodcovia zaradení do predarchívnej starostlivosti Štátneho archívu v Bratislave sa s prihliadnutím na ich význam a na dokumentárnu hodnotu ich registratúry pre dejiny Slovenska a Slovákov delia do troch kategórií. O zaradení pôvodcu do príslušnej kategórie rozhoduje vždy štátny archív, do ktorého územnej pôsobnosti daný pôvodca patrí, a to najmä na základe predmetu činnosti a významu pôvodcu pre región alebo odvetvie, v ktorom pôsobí. Povinnosti pôvodcov v jednotlivých kategóriách sú upravené v § 16 ods. 2, 3, 4 a 5 zákona č. 395/2002 Z. z. o archívov a registratúrach.

Orientačná typológia pôvodcov

Vzor žiadosti o kategorizáciu (DOCX, 16 kB)