Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. február 2024, streda
 

Výstavy

Aktuálne

Aktuálne prebiehajú prípravné práce na otvorení výstav v oboch budovách Štátneho archívu v Prešove...

Rok 2021

Aj napriek pandemickým opatreniam pracovníci Štátneho archívu v Prešove pripravili výstavu Epidémie v minulosti. Výstava bola pripravená v oboch budovách archívu. Ako prierez vystavovanými archívnymi dokumentami sme pre Vás pripravili prezentáciu (PDF, 5 MB) uvedenej výstavy.   

V spolupráci s Mestským úradom v Stropkove a Krajským múzeom v Prešove realizovali pracovníci Štátneho archívu v Prešove výstavu Stropkov v archívnych dokumentoch s podtitulom Veľké dejiny malého mesta. Fotografie z otvorenia tejto úspešnej výstavy si môžete pozrieť TU! (PDF, 12 MB) 

V roku 2021 sa Štátny archív v Prešove podieľal aj na rezortnej úlohe, ktorou bola celoslovenská výstava Židovský kódex - Temný príbeh histórie. Výstavu pripravilo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky so zámerom ilustrovať jedno z najtragickejších období histórie Slovenska prostredníctvom zachovaných archívnych dokumentov.

Rok 2020

V roku 2020 sme si výstavou v priestoroch archívu na ulici Slanskej 31 pripomenuli 75. výročie skončenia II. svetovej vojny. Výstava nebola vzhľadom na obmedzenia prístupná verejnosti a jej prehliadku absolvovali len klienti a bádatelia archívu. 

Rok 2019

V roku 2019 Štátny archív v Prešove realizoval v spolupráci s Mestským úradom v Prešove v jeho priestoroch Výstavu z príležitosti osláv 720. výročia udelenia mestských výsad mestu Prešov. Video z výstavy si môžete pozrieť TU! (MP4, 3 MB) Zároveň sme si toto významné výročie pripomenuli aj výstavou v priestoroch archívu. 

Rok 2019 bol tiež rokom 30. výročia "Nežnej revolúcie". V rámci Dňa otvorených dverí Štátny archív v Prešove pripravil výstavu archívnych dokumentov k tomuto výročiu, ktorá bola zaujímavá hlavne pre študentov stredných škôl. Fotografie k tejto výstave si môžete prezrieť na podstránke Deň otvorených dverí. Zároveň sa archív v rámci rezortnej úlohy podieľal na celoslovenskej výstave Svedectvo o revolúcii, ktorá bola inštalovaná v priestoroch bratislavskej Starej radnice a bola priaznivo prijatá odbornou i laickou verejnosťou.  

V spolupráci s Krajským múzeom v Prešove archív realizoval výstavu s názvom Tajomstvá uchované v kronikách. Výstava prezentovala aj kroniky a pamätné knihy uložené v jednotlivých pracoviskách Štátneho archívu v Prešove a jej súčasťou bol krst publikácie Praktická príručka pre kronikárov, spoluautorkou ktorej je riaditeľka archívu Mgr. Ľubica Kováčová. Výstava bola neskôr inštalovaná aj v Mestskom múzeu v Stropkove. K spomínanej téme sme pre Vás pripravili prezentáciu (PDF, 22 MB).

Rok 2018

Rok 2018 sa stal významným z hľadiska pripomenutia si troch dejinných výročí Slovenska. 100. výročie vzniku 1. ČSR, 50. výročie obrodného procesu a 25. výročie vzniku samostatnej Slovenskej republiky si archív pripomenul samostatnou výstavou v priestoroch archívu, ktorá bola spojená s prednáškou o tzv. Prešovskej vzbure (pozri podstránku Deň otvorených dverí).

Dominantnou aktivitou v tomto roku však bola zážitková výstava Na ceste k slovenskej štátnosti, ktorá bola inštalovaná ako celoslovenská v priestoroch Kunsthalle v Košiciach a ktorá prezentovala archívne dokumenty zachované k všetkým trom výročiam. Výstava sa stretla s mimoriadnym záujmom verejnosti.  

Štátny archív v Prešove sa podieľal v spolupráci s Mestským kultúrnym strediskom v Sabinove aj na výstave Sabinov v archívnych dokumentoch, ktorá bola realizovaná z príležitosti 770. výročia prvej písomnej zmienky o Sabinove. Pracovníci archívu predstavili návštevníkom výnimočné archívne dokumenty súvisiace s históriou tohto bývalého slobodného kráľovského mesta. 

V spolupráci s mestom Veľký Šariš sme v júni pripravili výstavu História Veľkého Šariša v archívnych dokumentoch, ktorá bola spojená s prednáškou o histórii tohto v minulosti významného mesta.   

Rok 2017

Významné 770. výročie prvej písomnej zmienky o meste Prešove si archív pripomenul výstavou realizovanou v spolupráci s Krajským múzeom v Prešove v jeho priestoroch, kde boli vystavené originály vzácnych archívnych dokumentov k dejinám mesta. Dokumenty boli prezentované aj interaktívnou formou a jej vernisáže sa zúčastnila primátorka mesta Ing. Andrea Turčanová. V rámci osláv Dní mesta Prešova pripravil archív k mestským dejinám vo vlastných priestoroch výstavu prezentovanú počas Dňa otvorených dverí. Niekoľko dní trvajúca výstava sa stretla s veľkým záujmom širokej verejnosti.

V spolupráci s Mestským úradom v Sabinove a Mestským úradom v Lipanoch archív pripravil v roku 2017 jednodňové výstavy Najvzácnejšie archívne dokumenty mesta realizované v priestoroch tamojších úradov. Archívne dokumenty boli vystavené za účelom propagácie dejín miest a určené primárne žiakom a študentom škôl, ale stretli sa aj so značným záujmom tamojšej verejnosti. 

 

Fotografie zo spomenutých výstav si môžete pozrieť v galérii.   

Tajomstvá uchované v kronikách (Krajské múzeum v Prešove) (PDF, 18 MB)

Sabinov v archívnych dokumentoch (Mestské kultúrne stredisko v Sabinove) (PDF, 6 MB)

História Veľkého Šariša v archívnych dokumentoch (Mesto Veľký Šariš) (PDF, 221 kB)

Najvzácnejšie archívne dokumenty mesta Sabinova (MÚ v Sabinove) (PDF, 2 MB)

Najvzácnejšie archívne dokumenty mesta Lipany (MÚ v Lipanoch) (PDF, 1 MB)

770. výročie prvej písomnej zmienky o meste Prešove (Krajské múzeum v Prešove) (PDF, 2 MB)

Stropkov v archívnych dokumentoch (PDF, 12 MB)

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]