Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. apríl 2024, utorok
 

Bádateľňa (Študovňa)

 

 • Záujemca o štúdium archívnych dokumentov (bádateľ) sa na štúdium archívnych dokumentov formou štúdia môže objednať e-mailom, telefonicky alebo elektronicky cez Elektronický archív MV SR.
 • Prístup k archívnym dokumentom formou štúdia sa uskutočňuje v bádateľni archívu na základe vyplnenéhobádateľského listu, alebo podaním elektronicky cez Elektronický archív MV SR po vytvorení osobného prostredia tu (PDF, 554 kB) alebo tu (Používateľská príručka k Elektronickým službám MV SR).
 • Vyplnenie bádateľského listu vyžaduje okrem iného aj predloženie dokladu totožnosti (občiansky preukaz, prípadne cestovný doklad). 
 • Po vyplnení bádateľského listu bádateľ dostane k dispozícii archívne pomôcky (sprievodcu, inventár, katalóg a pod.), ktoré obsahujú informácie o archívnych fondoch. 
 • V prípade záujmu o konkrétne archívne dokumenty bádateľ vyplní žiadanku. Potrebné informácie k správnemu vyplneniu žiadanky poskytuje pracovníčka archívu v bádateľni. Bádatelia si môžu objednať archívny materiál aj elektronicky (emailom, alebo cez Elektronický archív MV SR). Vo vlastnom záujme bádateľa sa odporúča objednávku vopred konzultovať s pracovníkom archívu.
 • Archívny materiál sa predkladá na počkanie len výnimočne, spravidla sa o lehote sprístupnenia materiálu bádateľ dohodne so zamestnancom archívu. V osobitných prípadoch, určených zákonom, môže archív obmedziť prístup k archívnym dokumentom. Presné pravidlá prístupu k archívnym dokumentom upravuje bádateľský poriadok (PDF, 155 kB).
 • Samotné štúdium archívnych dokumentov je bezplatné. Výnimkou sú iba prevzaté matriky z rokov 1895 – 1906 (1917) (štátne matričné knihy z mladšieho obdobia sa nachádzajú na príslušnom matričnom úrade). Nahliadnutie do nich sa spoplatňuje podľa položky 16 sadzobníka zákona č. 145/1995 Z. z. poplatkom 2,- eurá za každý zväzok matrík.
 • Spoplatnené sú iba vyžiadané služby od archívu (napr. povolenie fotiť vlastným fotoaparátom (13,27 eur/deň), vyhotovovanie fotokópií, skenov atď.). Cenník služieb (PDF, 421 kB).
 • Vlastné reprografické zariadenie, skener a pod. môže bádateľ používať iba v prípade dokumentov, na ktoré sa nevzťahujú zákonné ustanovenia na ochranu osobných údajov a zároveň o súhlas musí písomne požiadať archív ešte pred samotným štúdiom. Súhlas udeľuje riaditeľ archívu a možno ho aj neudeliť. Pri snímaní dokumentov vlastným zariadením sa nesmie používať blesk.
 • Používanie mobilného telefónu na telefonovanie je v priestoroch bádateľne v zmysle bádateľského poriadku zakázané.
 • Archívom vyhotovené kópie dokumentov nie je možné použiť na komerčné účely.

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]