Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. máj 2024, sobota
 

Archívne pomôcky

Zverejňujeme pre Vás vybrané archívne pomôcky (inventáre, katalógy, registre) k najčastejšie využívaným archívnym súborom. Veríme, že ich zverejnením skrátime čas vybavenia a zjednodušíme prístup k archívnym dokumentom. Pre vyžiadanie archívneho dokumentu vyhľadaného v zverejnenej archívnej pomôcke je možné použiť Elektronickú žiadanku (DOCX, 15 kB)

Podotýkame, že v zmysle bádateľského poriadku Štátneho archívu v Prešove môže bádateľ svoju žiadosť zaslať archívu vopred elektronickou poštou, pričom termín predloženia vyžiadaných archívnych dokumentov je záväzný po jeho potvrdení archívom. Archív bádateľovi denne poskytne archívne dokumenty len v množstve uvedenom v Čl. 3 ods. (1) platného Bádateľského poriadku (DOCX, 22 kB).   

Upozorňujeme, že archív môže obmedziť prístup k vyžiadaným archívnym dokumentom, pokiaľ vznikli pred rokom 1526 a nie sú k nim vyhotovené študijné kópie, k poškodeným archívnym dokumentom a k nespracovaným archívnym fondom. Archív má právo obmedziť prístup k archívnym dokumentom, ak by tým mohla byť ohrozená bezpečnosť štátu, práva žijúcich osôb, ak by mohlo dôjsť k poškodeniu archívnych dokumentov, ak to určujú podmienky, za ktorých boli uložené v archíve a ak bádateľ významným spôsobom porušil bádateľský poriadok. Prístup k osobným údajom v archívnych  dokumentoch je možný po uplynutí 90 rokov od vzniku záznamu alebo po predložení písomného súhlasu fyzickej osoby, ktorej sa údaje týkajú. Archív taktiež umožňuje prístup k osobným údajom v archívnych dokumentoch pre historický výskum alebo iný vedecký výskum s podmienkou, že bádateľ predloží písomné potvrdenie subjektu, pre ktorý výskum realizuje.

Prehľad vypracovaných archívnych pomôcok v bádateliach archívu na ulici Slanskej 31 a Slovenskej 40 si môžete pozrieť aj tu. Podotýkame, že nie všetky sú v súčasnosti prístupné online.

Prehľad archívnych pomôcok na pracovisku archívu Slanská 31 (PDF, 318 kB)

Prehľad archívnych pomôcok na pracovisku archívu Slovenská 40 (PDF, 259 kB)

Archívne pomôcky zverejňujeme v zjednodušenej klasifikačnej schéme:

CECHY A ŽIVNOSTENSKÉ SPOLOČENSTVÁ

Cechy mesta Prešova (Inventár) (PDF, 463 kB)

Cechy mesta Sabinova (Inventár) (PDF, 334 kB)

Okresné živnostenské spoločenstvo v Prešove (Inventár) (PDF, 485 kB)

Okresné živnostenské spoločenstvo v Sabinove (Inventár) (PDF, 389 kB)

Živnostenské spoločenstvo v Prešove (Inventár) (PDF, 454 kB)

JUSTÍCIA

Krajský súd v Prešove, Mapy 1817-1903 (Inventár) (PDF, 14 MB)

Krajský súd v Prešove, Urbárske a komasačné písomnosti (1628) 1771-1920 (Inventár) (PDF, 17 MB)

Krajský súd v Prešove, Firemné oddelenie 1876-1960 (Inventár) (PDF, 360 kB)

Okresný súd v Sabinove I. - III. manipulačné obdobie (1847) 1872-1924 (Inventár) (PDF, 764 kB)

Podriadený súd v Prešove 1786-1790 (Inventár) (PDF, 50 MB)

KRAJSKÁ SPRÁVA V ROKOCH 1949-1960

Krajský národný výbor v Prešove, Cirkevný odbor (Inventár) (PDF, 36 MB)

MESTSKÁ A OBECNÁ SPRÁVA DO ROKU 1945

Magistrát mesta Prešova B2 Mandáty a listy kráľovských predákov a kapitánov 1630-1849 (Inventár) (PDF, 823 kB)

Magistrát mesta Prešova, Dodatky 1463-16. stor. (Inventár) (PDF, 27 MB)

Magistrát mesta Prešova (Katalóg digitalizovaných pečatí I.) (PDF, 11 MB)

Magistrát mesta Sabinova, Listiny do roku 1526 (Inventár) (PDF, 490 kB)

Magistrát mesta Sabinova, Knihy 1446-1922 (Inventár) (PDF, 1 MB)

Mestečko Lipany (Inventár) (PDF, 10 MB)

Mestský úrad v Prešove 1923-1945 (Inventár) (PDF, 453 kB)

Notársky úrad v Prešove (Inventár) (PDF, 270 kB)

Obvodné notárske úrady okresu Prešov (Inventár) (PDF, 290 kB)

Obvodné notárske úrady okresu Sabinov (Inventár) (PDF, 21 MB)

MESTSKÁ A OBECNÁ SPRÁVA V ROKOCH 1945-1990

Miestne národné výbory okresu Prešov (Inventár) (PDF, 1 MB)

Miestne národné výbory v okrese Sabinov (Inventár) (PDF, 1 MB)

Miestny národný výbor v Solivare (Inventár) (PDF, 212 kB)

Obvodné úrady Miestnych národných výborov okresov Prešov a Sabinov (Inventár) (PDF, 674 kB)

NÁBOŽENSKÉ ORGANIZÁCIE

Cirkevné fondy (Inventár) (PDF, 23 MB)

Piaristi v Sabinove (Inventár) (PDF, 16 MB)

OKRESNÁ SPRÁVA V ROKOCH 1945-1990

Okresný národný výbor v Prešove, II. manipulačné obdobie 1949-1954 (Inventár) (PDF, 343 kB)

Okresný národný výbor v Prešove, III. manipulačné obdobie 1955-1960 (1965) (Inventár)  (PDF, 351 kB)

Okresný národný výbor v Sabinove (Inventár) (PDF, 484 kB)

RODY A PANSTVÁ

Drugeth z Humenného (Inventár) (PDF, 3 MB)

Farkaš zo Záborského (Katalóg) (PDF, 42 MB)

Panstvo Snina-Stakčín (Inventár) (PDF, 13 MB)

Rod Starai (Sztaray) z Michaloviec (Inventár) (PDF, 3 MB)

Rod Starai (Sztaray) z Michaloviec (Katalóg digitalizovaných pečatí) (PDF, 11 MB)

Rodina Ghillányi (Inventár) (PDF, 33 MB)

ŠKOLSTVO

Kolégium Východného dištriktu ECAV na Slovensku v Prešove, Dodatky 1671-1944 (Inventár) (PDF, 7 MB)

VEREJNÁ SPRÁVA DO ROKU 1922

Slúžnovský úrad v Michaľanoch (1915) 1919-1922 (Inventár) (PDF, 230 kB)

Slúžnovský úrad v Sečovciach 1913-1922 (Inventár) (PDF, 234 kB)

Šarišská župa, Písomnosti 1561-1789; prvá časť (Inventár) (PDF, 20 MB)

Šarišská župa, Písomnosti 1561-1789; druhá časť (Inventár) (PDF, 23 MB)

Šarišská župa, Písomnosti 1561-1789; tretia časť (Inventár) (PDF, 25 MB)

Šarišská župa, Civilné spory (1349) 1790-1823 (1824) (Inventár) (PDF, 2 MB)

Šarišská župa, Chotárne záležitosti 1791-1818 (1827) (Inventár) (PDF, 333 kB)

Šarišská župa, Intabulačné záležitosti 1790-1823 (Inventár) (PDF, 1 MB)

Šarišská župa, Sirotské záležitosti 1790-1823 (1827) (Inventár)  (PDF, 675 kB)

Zoznam obcí Šarišskej župy v krajinskom súpise z roku 1828 (PDF, 146 kB)

Šarišská župa, Písomnosti 1824-1849; I. diel 1824-1827 (Inventár) (PDF, 2 MB)

Šarišská župa, Písomnosti 1824-1849; II. diel 1828-1830 (Inventár) (PDF, 1 MB)

Šarišská župa, Prevody, výmeny a zálohovanie majetkov (1623) 1700-1819 (Inventár) (PDF, 397 kB)

Šarišská župa, Súdne písomnosti 1254-1852 (Inventár) (PDF, 3 MB)

Šarišská župa, Zemianske záležitosti 1790-1823 (Inventár) (PDF, 823 kB)

Šarišská župa, Zbierka nariadení a úprav 1849-1860 (Katalóg) (PDF, 1 MB)

Užská župa (Inventár) (PDF, 4 MB)

ZÁUJMOVÉ ORGANIZÁCIE A SPOLKY

Kolkársky spolok v Prešove (Inventár) (PDF, 245 kB)

Korčuliarsky spolok v Prešove (Inventár) (PDF, 230 kB)

Lovecký spolok v Sabinove (Inventár) (PDF, 217 kB)

Priemyselný domov v Prešove (Inventár) (PDF, 212 kB)

Robotnícka telocvičná jednota v Sabinove (Inventár) (PDF, 200 kB)

Telovýchovná jednota Tatran v Prešove (Inventár) (PDF, 276 kB)

Zväz junákov skautov v Prešove (Inventár) (PDF, 213 kB)

Živena v Sabinove (Inventár) (PDF, 209 kB)

ZBIERKY 

Zbierka plagátov, letákov a inej dokumentácie (Register) (PDF, 796 kB)

ZDRAVOTNÍCTVO A SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

Československé repatriačné stredisko v Prešove (PDF, 855 kB)

...ďalšie pomôcky pripravujeme na zverejnenie...

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]

Anketa

Pomohli Vám zverejnené archívne pomôcky nejakým spôsobom? Hlasovalo: 826