Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. máj 2024, sobota
 

Zoznam archívnych fondov a archívnych zbierok

Zoznam archívnych fondov a archívnych zbierok Štátneho archívu v Trenčíne, Kožušnícka 1, stav k 31. 12. 2023 (PDF, 394 kB) (na stiahnutie)

Elektronický archív Slovenska - archívne fondy a archívne zbierky Štátneho archívu v Trenčíne, Kožušnícka 1

 

A. Štátna moc, správa, samospráva

B. Justícia

C. Armáda a bezpečnosť

D. Hospodárstvo

E. Politické strany

F. Národný front

G. Odborové hnutie

H. Veda, kultúra a osveta

I. Školstvo

J. Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť

K. Náboženské organizácie

L. Rody a panstvá

M. Rodiny a osoby

N. Cechy a živnostenské spoločenstvá

O. Záujmové organizácie a spolky

P. Zbierky

 

Zoznam obsahuje:

  • číslo evidenčného listu archívneho fondu (AF)/archívnej zbierky (AZ)
  • kód podľa klasifikačnej schémy
  • názov AF/AZ
  • časový rozsah
  • rozsah v bežných metroch, príp. počet kusov jednotlivín
  • informáciu o existencii archívnej pomôcky k AF/AZ alebo jeho/jej časti: I = inventár, K = katalóg

 

Stav k 31. 12. 2023  

A. Štátna moc, správa, samospráva 

Štátne odborné úrady do roku 1922

15327         XI. 8.                Štátny lesný úrad v Trenčíne, 1914-1922, 0,20 bm

15671         XI. 8.                Školská stolica v Mošovciach, 1896-1913, 0,01 bm

15672         XI. 8.                Školská stolica rímskokatolíckej ľudovej školy v Hrádku,

                                            1894-1909(1929), 0,01 bm 

Špecializovaná štátna správa v rokoch 1945 - 1949

15102         XV. 3.              Štátny stavebný úrad v Trenčíne, 1945-1949(1952), 19,25 bm, I. (PDF, 260 kB)

Finančné správy

15079         XVI. 2.             Okresná finančná správa v Trenčíne,1971-1990, 4,5 bm 

Daňové a berné úrady

15083         XVI. 3.             Daňová správa v Trenčíne, (1900)1934-1949(1953), 61,2 bm, I.

15084         XVI. 3.             Daňová správa v Novom Meste nad Váhom, 1920-1949(1950), 10,7 bm

15085         XVI. 3.             Dôchodkový kontrolný úrad v Nemšovej, 1922-1927, 0,17 bm, I.

15086         XVI. 3.             Dôchodkový kontrolný úrad v Novom Meste nad Váhom,

                                            1923-1949(1953), 0,9 bm, I.

15087         XVI. 3.             Dôchodkový kontrolný úrad v Trenčíne, 1918-1953, 3 bm, I.

15088         XVI. 3.             Dôchodkový kontrolný úrad v Trenčianskej Teplej, 1919-1940, 0,67 bm, I.

15089         XVI. 3.             Daňový úrad v Novom Meste nad Váhom, 1919-1949 (1953), 4,6 bm, I.

15090         XVI. 3.             Daňový úrad v Trenčíne,1909-1949(1950), 3,5 bm, I. 

Krajská správa od roku 1996

35915         XX.1.               Krajský úrad v Trenčíne, 1996-1999, 0,38 bm

36123         XX.1.               Úrad Trenčianskeho samosprávneho kraja, (2000) 2002 – 2016, 4,58 bm 

Štátne odborné úrady od roku 1996

35849         XX.2 .              Krajská správa Štatistického úradu SR v Trenčíne, 1995 - 2001, 0,17 bm

35848         XX.2.               Štatistický úrad SR – Krajská správa v Trenčíne, (2000) 2002-2007, 1,77 bm

37199         XX.2.               Štatistický úrad SR – pracovisko ŠU SR v Trenčíne, (1996) 2006 – 2016, 4,01 bm

39201         XX.2.               Krajský stavebný úrad v Trenčíne, 2004 – 2010, 3,58 bm

Iné úrady na krajskej úrovni

40738       XX.3.           Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trenčíne, 2004 – 2011, 1,88 bm

Okresné úrady do roku 1945

15091        XXI. 2.             Okresný úrad v Trenčíne, (1919)1923-1945(1950), 106,30 bm, I, K.

15092        XXI. 2.             Okresný úrad v Novom Meste nad Váhom,

                                            (1913)1923-1945(1950), 90,10 bm, I, K. 

Štátne odborné úrady do roku 1945

15093         XXI. 3.             Úrad práce v Novom Meste nad Váhom, 1938-1945, 1,5 bm

15094         XXI. 3.             Úrad práce v Trenčíne, 1940-1945(1949), 1,5 bm

15095         XXI. 3.             Úrad práce pre hospodárske robotníctvo v Trenčíne, 1919-1940(1950), 2,5 bm

15096         XXI. 3.             Štátny pastvinársky inšpektor v Trenčíne,1923-1932, 0,25 bm

15110         XXI. 3.             Mestská vrchnostenská sprostredkovateľňa práce vTrenčíne,1923-1935, 0,40 bm

15097         XXI. 3.             Okresná verejná sprostredkovateľňa práce v Novom Meste nad Váhom,

                                            1934-1940(1942), 0,3 bm

15098         XXI. 3.             Okresná verejná sprostredkovateľňa práce v Trenčíne, 1935-1940, 0,06 bm

15099         XXI. 3.             Katastrálny meračský úrad v Novom Meste nad Váhom, 1850-1950, 34,33 bm, I. (PDF, 256 kB)

15100         XXI. 3.             Katastrálny meračský úrad v Trenčíne, 1850-1951, 41,57 bm, I. (PDF, 261 kB)

15610         XXI. 3.             Sirotský úrad I. stolice v Novom Meste nad Váhom, 1923-1933, 0,16 bm

15482         XXI. 3.             Školský inšpektorát v Novom Meste nad Váhom, 1889-1949(1950), 12,43 bm, I. (PDF, 265 kB)

15483         XXI. 3.             Školský inšpektorát v Trenčíne, (1882) 1919-1949 (1955), 3,75 bm, I. (PDF, 203 kB) 

Okresné národné výbory v rokoch 1945-1990

15101         XXII. 2.           Okresný národný výbor v Novom Meste nad Váhom,

                                            (1927)1945-1960, 108,03 bm, I.

15652         XXII. 2.           Okresný národný výbor v Trenčíne, (1884)1945-1990(1996), 1250,37 bm 

                                         z toho: Okresný národný výbor v Trenčíne. I. organizačno-manipulačné obdobie, 1945 - 1948 (PDF, 192 kB)

Štátne odborné úrady v rokoch 1945-1990

15329         XXII. 3.           Oblastná správa štátnej cestnej služby v Trenčíne, 1950-1953, 1,37 bm

15105         XXII. 3.           Okresná poľnohospodárska správa v Trenčíne, 1951-1990(1996), 68,19 bm

15661         XXII. 3.           Okresná správa spojov v Trenčíne, 1985-1990, 0,13 bm

15693         XXII. 3.           Okresná správa ciest v Trenčíne, (1947)1960-1995 (1996), 6,71 bm

27624         XXII. 3            Okresná správa cestovného ruchu v Trenčíne, 1987-1990, 0,5 bm

15586         XXII. 3.           Okresná veterinárna správa v Trenčíne, 1976-1990, 0,02 bm

15654         XXII. 3.           Okresné oddelenie Ministerstva poľnohospodárstva a výživy v Trenčíne,

                                                  1989- 1990(1993), 1,88 bm

15103         XXII. 3.           Okresný úrad ochrany práce v Novom Meste nad Váhom,

                                            1946-1950(1951), 3,6 bm

15104         XXII. 3.           Okresný úrad ochrany práce v Trenčíne, 1946-1949(1951), 3,25 bm

15587         XXII. 3.           Stredisko geodézie a kartografie v Trenčíne,(1926)1954-1960 (1964), 4,33 bm

15106         XXII. 3.           Okresné oddelenie Slovenského štatistického úradu v Trenčíne,

                                            1960-1996, 38,95 bm 

Okresné a obvodné úrady od r. 1991

15594         XXIII. 1.          Okresný úrad I v Trenčíne, (1934)1990-1996(1999), 13,5 bm, 1860 ks máp, I.

15627         XXIII. 1.          Okresný úrad II v Trenčíne, 1996-2003, 45,52 bm

15618         XXIII. 1.          Okresný úrad v Novom Meste nad Váhom, 1996-2003, 24,77 bm

15620         XXIII. 1.          Obvodný úrad v Trenčíne, (1965)1991-1996, 6,88 bm

28058         XXIII. 1.          Obvodný úrad v Novom Meste nad Váhom, (2001) 2003-2013, 1,42 bm 

40008         XXIII.1.           Okresný úrad v Novom Meste nad Váhom III, 2013 – 2019, 1,3 bm

Štátne odborné úrady od roku 1991

15694         XXIII. 2.          Slovenská správa ciest, Správa a údržba Trenčín, 1995-2002, 0,28 bm 

40009         XXIII. 2           Obvodný lesný úrad v Novom Meste nad Váhom, 2008 – 2012, 0,26 bm

40010         XXIII. 2.          Obvodný pozemkový úrad v Novom Meste nad Váhom, 2006 – 2013, 0,38 bm

30682         XXVI. 5.          Obvodný úrad životného prostredia I v Trenčíne, 1991-1996, 31,13 bm

36322         XXVI. 5.          Obvodný úrad životného prostredia v Novom Meste nad Váhom II, 2004-2009, 2,5 bm

15623         XXVI. 5.          Colný úrad v Trenčíne, 1996-1999, 0,01 bm

15624         XXVI. 5.          Lesný úrad V Trenčíne, 1991-1992, 0,01 bm

33232         XXVI. 5.          Obvodný lesný úrad v Trenčíne, 2004-2006, 0,03 bm

15595         XXVI. 5.          Školská správa v Trenčíne, (1966)1991-1996(2002), 4,50 bm

15596         XXVI. 5.          Okresná správa Zboru požiarnej ochrany v Trenčíne, 1991-1996, 1,26 bm

Iné úrady na okresnej úrovni od roku 1991

15619         XXIII. 3.          Regionálna poľnohospodárska informačná služba v Trenčíne,

                                            (1990)1991-1996(1999), 8,76 bm

                 XXIII. 3.          Rada obrany okresu Myjava, 1996-1999, 0,1 bm 

Magistráty do roku 1945

15107         XXIV. 1.          Magistrát mesta Trenčín, (1000!)1318-1922, 288,35 bm, K, I. 

                                        z toho: Magistrát mesta Trenčín. Listiny a iné príbuzné záznamy I. Stredoveké listiny, (PDF, 184 kB)

                                                   (1000!)1318 - 1525

                                                   Magistrát mesta Trenčín. Listiny a iné príbuzné záznamy II. Novoveké listiny, (PDF, 194 kB)

                                                   1527 - 1839 

                                                   Magistrát mesta Trenčín. Testamenta, 1526 - 1870  (PDF, 201 kB)

                                                   Magistrát mesta Trenčín, Spory mesta s hradom, 1550 - 1794  (PDF, 171 kB)

                                                   Magistrát mesta Trenčín. Inventáre (Pozostalostné súpisy majetku), 1556 - 1849 (PDF, 255 kB)

                                                   Magistrát mesta Trenčín. Súdne procesy, (1674) 1725 - 1849 (PDF, 175 kB)  

                                                   Magistrát mesta Trenčín. Reversales, 1672 – 1852 (PDF, 168 kB)

                                                   Magistrát mesta Trenčín. Obligácie, 1560 – 1850 (PDF, 172 kB)                                           

Mestské úrady do roku 1945

15108         XXIV. 2.          Mestský úrad v Trenčíne, (1910)1922-1945(1956), 61,94 bm, I., K. 

Mestečká do roku 1945

15109         XXIV. 3.          Mestečko Nové Mesto nad Váhom, 1609-1915 (1929), 0,26 bm, I. 

Obce a obecné úrady do roku 1945

15134         XXIV. 4.          Obec Beckov, 1713-1863, 0,05 bm

15135         XXIV. 4.          Obec Bošáca, 1744-1866, 0,05 bm

15136         XXIV. 4.          Obec Brunovce,1856, 0,01 bm

15137         XXIV. 4.          Obec Bzince pod Javorinou, 1661-1870, 0,1 bm

15138         XXIV. 4.          Obec Čachtice, 1437-1847, 0,1 bm, I.

15139         XXIV. 4.          Obec Častkovce, 1673-1871 (1889), 0,05 bm

15140         XXIV. 4.          Obec Dolná Súča, 1751-1867, 0,02 bm

15141         XXIV. 4.          Obec Dolné Srnie, 1804-1864, 0,1 bm

15142         XXIV. 4.          Obec Drietoma, 1772, 0,02 bm

15143         XXIV. 4.          Obec Istebník, 1678-1869, 0,1 bm

15144         XXIV. 4.          Obec Ivanovce, 1795-1820, 0,01 bm

15145         XXIV. 4.          Obec Kálnica, 1809-1879, 0,1 bm

15146         XXIV. 4.          Obec Kochanovce, 1836, 0,01 bm

15147         XXIV. 4.          Obec Komárno, 1866, 0,01 bm

15148         XXIV. 4.          Obec Kostolné, 1869, 0,01 bm

15149         XXIV. 4.          Obec Kubra, 1764-1871 (1930), 0,07 bm, I.

34937         XXIV. 4.          Obec Lubina, 1882, 0,01 bm

15150         XXIV. 4.          Obec Ľuborča, 1559-1650(1764), 0,1 bm

15151         XXIV. 4.          Obec Mnešice, 1840-1854, 0,01 bm

15152         XXIV. 4.          Obec Moravské Lieskové, 1738-1863, 0,06 bm

15153         XXIV. 4.          Obec Motešice, 1698, 0,01 bm

15154         XXIV. 4.          Obec Orechové, 1860- 1871 (1921), 0,1 bm

15155         XXIV. 4.          Obec Pobedim, 1777-1864 (1921), 0,1 bm

15156         XXIV. 4.          Obec Podolie, 1786-1864 (1941), 0,1 bm

15157         XXIV. 4.          Obec Sedličná, 1739-1794, 0,01 bm

15158         XXIV. 4.          Obec Svätý Kríž nad Váhom, 1829-1856, 0,01 bm

15588         XXIV. 4.          Obec Štvrtok nad Váhom, 1846 (1926), 0,01 bm

15628         XXIV. 4           Obec Trenčianska Teplá, 1644, 0,01 bm

15629         XXIV. 4.          Obec Trenčianske Jastrabie, 1919, 0,01 bm

15159         XXIV. 4.          Obec Trenčianske Teplice, 1715-1872, 0,1 bm

15160         XXIV. 4.          Obec Veľké Stankovce, 1847, 0,01 bm

15161         XXIV. 4.          Obec Vieska, 1847-1852, 0,05 bm

15162         XXIV. 4.          Obec Zamarovce, 1680-1852, 0,02 bm

34942         XXIV. 4.          Obec Záblatie, 1723, 0,01 bm

15163         XXIV. 4.          Obec Zemianske Podhradie, 1716-1837, 0,02  bm

15164         XXIV. 4.          Obec Žabinec, 1681-1847 (1918), 0,02 bm 

Notárske úrady do roku 1945

15111         XXIV. 5.          Obvodný notársky úrad v Beckove, 1876-1945(1962), 7,65 bm, I. (PDF, 188 kB)

15112         XXIV. 5.          Obvodný notársky úrad v Bošáci, 1895-1945(1952), 5,66 bm, I. (PDF, 169 kB)

15113         XXIV. 5.          Obecný notársky úrad v Čachticiach, 1878-1945(1948), 6,39 bm, I. (PDF, 270 kB)

15114         XXIV. 5.          Obvodný notársky úrad v Dolnej Súči, (1855)1873-1945(1951), 6,24 bm, I. (PDF, 188 kB)

15115         XXIV. 5.          Obvodný notársky úrad v Drietome, (1895) 1901-1945(1948), 3,72 bm, I. (PDF, 174 kB)

15116         XXIV. 5.          Obvodný notársky úrad v Horných Motešiciach, 1884-1945(1953), 7,33 bm, I. (PDF, 184 kB)

15117         XXIV. 5.          Obecný notársky úrad v Hornej Súči, 1876-1945(1954), 6,42 bm, I. (PDF, 266 kB)

15118         XXIV. 5.          Obvodný notársky úrad v Hrádku, 1895-1945(1950), 9,83 bm, I. (PDF, 239 kB)

15119         XXIV. 5.          Obvodný notársky úrad v Istebníku, 1873-1945(1957), 8,99 bm, I. (PDF, 172 kB)

15120         XXIV. 5.          Obvodný notársky úrad v Lubine, 1870-1945(1954), 3,15 bm, I. (PDF, 183 kB)

15121         XXIV. 5.          Obvodný notársky úrad v Melčiciach, 1893-1945(1950), 5,26 bm, I. (PDF, 188 kB)

15122         XXIV. 5.          Obvodný notársky úrad v Moravskom Lieskovom, (PDF, 202 kB)

                                            (1850)1874-1945(1955), 13,13 bm, I.

15123         XXIV. 5.          Obvodný notársky úrad v Nemšovej, 1895-1945(1957), 8,77 bm, I. (PDF, 267 kB)

15124         XXIV. 5.          Obvodný notársky úrad v Novom Meste nad Váhom, (PDF, 177 kB)

                                            1855-1945(1950), 13,65 bm, I.

15125         XXIV. 5.          Obvodný notársky úrad v Pobedime, 1873-1945(1951), 6,5 bm, I. (PDF, 189 kB)

15126         XXIV. 5.          Obvodný notársky úrad v Podolí, 1890-1945(1958), 8,76 bm, I. (PDF, 209 kB)

15127         XXIV. 5.          Obvodný notársky úrad v Sedličnej, 1872-1945(1960), 4,58 bm, I. (PDF, 237 kB)

15128         XXIV. 5.          Obecný notársky úrad v Starej Turej, 1873-1945(1961), 12,98 bm, I. (PDF, 195 kB)

15129         XXIV. 5.          Obvodný notársky úrad vo Svätom Kríži nad Váhom, (1867) 1875 -1945(1953), (PDF, 190 kB)

                                            11,54 bm, I.

15130         XXIV. 5.          Obvodný notársky úrad vo Svinnej, (1755)1890-1945(1951), 4,63 bm, I. (PDF, 183 kB)

15131         XXIV. 5.          Obvodný notársky úrad v Trenčíne, 1875-1945(1957), 10,65 bm, I. (PDF, 282 kB)

15132         XXIV. 5.          Obvodný notársky úrad v Trenčianskej Teplej, (PDF, 189 kB)

                                            (1854)1879-1945(1951), 15,18 bm, I.

15133         XXIV. 5.          Obvodný notársky úrad v Trenčianskych Tepliciach, (PDF, 263 kB)

                                            1871-1945(1963), 16,01 bm, I. 

Mestské národné výbory v rokoch 1945-1990

15165         XXV. 1.           Mestský národný výbor v Nemšovej, (1939)1950-1990(1991), 25,5 bm

15166         XXV. 1.           Mestský národný výbor v Novom Meste nad Váhom, 1945-1990, 31,80 bm, I.

15167         XXV. 1.           Mestský národný výbor v Starej Turej, 1945-1990, 39,89 bm, I.

15168         XXV. 1.           Mestský národný výbor v Trenčianskych Tepliciach,1945-1990 (2001), 29,26 bm, I.

                   Z toho               Mestské kultúrne a informačné stredisko v Trenč. Tepliciach, 1973-2001, 0,38 bm

15169         XXV. 1.           Mestský národný výbor v Trenčíne, 1945-1990 (1995), 119,37,15 bm, K, I.                                           

Obvodné úrady miestnych národných výborov

15170         XXV. 2.           Obvodný úrad MNV v Beckove, 1945-1950(1951), 2 bm, I. (PDF, 259 kB)

15171         XXV. 2.           Obvodný úrad MNV v Bošáci, (1932)1945-1950, 1,79 bm, I. (PDF, 270 kB)

15172         XXV. 2.           Obvodný úrad MNV v Dolnej Súči, 1945-1950, 1,03 bm, I. (PDF, 261 kB)

15173         XXV. 2.           Obvodný úrad MNV v Drietome, 1945-1950, 1,43 bm, I. (PDF, 259 kB)

32301         XXV. 2.           Obvodný úrad MNV v Horných Motešiciach, 1945-1950, 0,45 bm, I. (PDF, 260 kB)

15174         XXV. 2.           Obvodný úrad MNV v Hrádku, (1943)1945-1950(1953), 1 bm, I. (PDF, 265 kB)

15175         XXV. 2.           Obvodný úrad MNV v Istebníku, 1945-1950, 0,83 bm, I. (PDF, 184 kB)

15176         XXV. 2.           Obvodný úrad MNV v Kostolnom, 1945-1949, 0,1 bm, I. (PDF, 256 kB)

15177         XXV. 2.           Obvodný úrad MNV v Krajnom, 1949, 0,01 bm, I.

15178         XXV. 2.           Obvodný úrad MNV v Lubine, 1945-1950, 0,5 bm, I. (PDF, 259 kB)

15179         XXV. 2.           Obvodný úrad MNV v Melčiciach, 1945-1950, 2,63 bm, I. (PDF, 263 kB)

15180         XXV. 2.           Obvodný úrad MNV v Moravskom Lieskovom, (1937) 1945-1950 (1957), 2,85 bm, I. (PDF, 269 kB)

15181         XXV. 2.           Obvodný úrad MNV v Nemšovej, 1945-1950, 2,75 bm I. (PDF, 263 kB)

15182         XXV. 2.           Obvodný úrad MNV v Pobedime, 1945-1950, 1 bm, I. (PDF, 186 kB)

15183         XXV. 2.           Obvodný úrad MNV v Podolí, (1944)1945-1950(1956), 1,63 bm, I. (PDF, 260 kB)

15184         XXV. 2.           Obvodný úrad MNV v Sedličnej, 1945-1950, 2 bm I. (PDF, 260 kB)

15185         XXV. 2.           Obvodný úrad MNV vo Svätom Kríži nad Váhom, (1944)1945-1950, 2,38 bm, I. (PDF, 264 kB)

15186         XXV. 2.           Obvodný úrad MNV vo Svinnej, 1945-1950, 1,62 bm, I. (PDF, 259 kB)

15187         XXV. 2.           Obvodný úrad MNV v Trenčianskej Teplej, 1945-1950 (1958), 1,88 bm, I. (PDF, 180 kB)

15188         XXV. 2.           Obvodný úrad MNV v Trenčíne, 1945-1950, 3,16 bm, I. (PDF, 198 kB) 

Miestne národné výbory v rokoch 1945-1990

15189         XXV. 3.           Miestny národný výbor v Adamovciach-Bierovciach, 1950-1960, 0,6 bm

15190         XXV. 3.           Miestny národný výbor v Adamovských Kochanovciach, (PDF, 262 kB)

                                            (1957)1960-1990, 5,23 bm (PDF, 262 kB)

15191         XXV. 3.           Miestny národný výbor v Beckove, 1950-1990(1991), 12,78 bm

15192         XXV. 3.           Miestny národný výbor v Beckovskej Vieske, 1950-1959, 0,3 bm

15193         XXV. 3.           Miestny národný výbor v Bobote, (1946) 1950-1990 (1991), 5,98 bm (PDF, 182 kB)

15194         XXV. 3.           Miestny národný výbor v Bošáci, 1950-1990, 11,63 bm

15195         XXV. 3.           Miestny národný výbor v Brunovciach, 1950-1990, 8,48 bm

15196         XXV. 3.           Miestny národný výbor v Bzinciach pod Javorinou, 1952-1990, 9,39 bm

15197         XXV. 3.           Miestny národný výbor v Čachticiach, 1945-1990, 12,63 bm

15198         XXV. 3.           Miestny národný výbor v Častkovciach, 1950-1990(1991), 8,63bm

15199         XXV. 3.           Miestny národný výbor v Dobrej, 1950-1976, 1,88 bm

15200         XXV. 3.           Miestny národný výbor v Dolnej Porube, 1950-1990 (1996), 9,49 bm

                   Z toho               Drobné prevádzkarne v Dolnej Porube, 1971-1990(1992), 0,13 bm

                   Z toho               Miestne osvetové stredisko v Dolnej Porube, 1980-1996, 0,13 bm

15201         XXV. 3.           Miestny národný výbor v Dolnej Súči, 1950-1990(1995), 13,38 bm

15202         XXV. 3.           Miestny národný výbor v Dolných Bzinciach, 1950-1951, 0,1 bm

15203         XXV. 3.           Miestny národný výbor v Dolných Motešiciach, 1950-1960, 0,1 bm

15204         XXV. 3.           Miestny národný výbor v Dolnom Srní, 1950-1990 (2000), 6,25 bm (PDF, 267 kB)

15205         XXV. 3.           Miestny národný výbor v Drietome, 1950-1990, 15,68 bm

15206         XXV. 3.           Miestny národný výbor v Dubodiele, 1950-1990, 6,22 bm

15207         XXV. 3.           Miestny národný výbor v Haluziciach, 1950-1962, 1,25 bm

15208         XXV. 3.           Miestny národný výbor v Hámroch, 1950-1958, 0,1 bm

15209         XXV. 3.           Miestny národný výbor v Hornej Strede, 1951-1990, 10,17 bm

15210         XXV. 3.           Miestny národný výbor v Hornej Súči, (1944)1945-1990(1996), 19,28 bm, I.

15211         XXV. 3.           Miestny národný výbor v Horných Bzinciach, 1950-1953, 0,26 bm

15212         XXV. 3.           Miestny národný výbor v Horných Motešiciach, 1950-1960, 0,1bm

15213         XXV. 3.           Miestny národný výbor v Hornom Srní, 1950-1990(2000), 16,78 bm

                   Z toho               Drobné prevádzkarne v Hornom Srní, 1992-1998, 0,26 bm

15214         XXV. 3.           Miestny národný výbor v Hôrke nad Váhom, 1950-1990, 4,7 bm

                   Z toho               Miestne osvetové stredisko v Hôrke nad Váhom, 1957-1991, 0,1 bm

15215         XXV. 3.           Miestny národný výbor v Horňanoch, 1950-1990 (1999), 4,38 bm

15216         XXV. 3.           Miestny národný výbor v Hrabovke, 1951-1990(1992) 4,73 bm (PDF, 259 kB)

15217         XXV. 3.           Miestny národný výbor v Hrádku, 1951-1990(1991), 3,63 bm

15218         XXV. 3.           Miestny národný výbor v Hrachovišti, 1951-1990, 7,15 bm

                   Z toho               Miestne osvetové stredisko v Hrachovišti, 1985-1989, 0,05 bm

15219         XXV. 3.           Miestny národný výbor v Hrašnom, 1953-1990, 6,45 bm

15220         XXV. 3.           Miestny národný výbor v Hrušovom, 1950-1960, 0,75 bm

15221         XXV. 3.           Miestny národný výbor v Chocholnej, 1950-1959, 0,5 bm

15222         XXV. 3.           Miestny národný výbor v Chocholnej-Velčiciach, (1953)1960-1990, 9,1 bm

                   Z toho               Drobné prevádzkarne v Chocholnej-Velčiciach, 1977 – 1992, 0,13 bm

15223         XXV. 3.           Miestny národný výbor v Istebníku, 1950-1960, 0,5 bm

15224         XXV. 3.           Miestny národný výbor v Ivanovciach, 1950-1990(1992), 5,02 bm

15225         XXV. 3.           Miestny národný výbor v Kálnici, 1950-1990 (1991), 6,85 bm

15226         XXV. 3.           Miestny národný výbor v Kľúčovom, 1950-1975, 2,87 bm (PDF, 255 kB)

15227         XXV. 3.           Miestny národný výbor v Kočovciach, 1951-1990, 8,91 bm

                   Z toho               Miestna prevádzkáreň v Kočovciach, 1976 – 1995, 0,13 bm

                   Z toho               Miestne kultúrne stredisko v Kočovciach, 1976 – 1992, 0,25 bm

15228         XXV. 3.           Miestny národný výbor v Kochanovciach, 1950-1960, 0,6 bm

15229         XXV. 3.           Miestny národný výbor v Korytnom, (1945)1950-1957, 0,9 bm

15230         XXV. 3.           Miestny národný výbor v Kostolnej-Záriečí, 1950-1990, 2,36 bm (PDF, 260 kB)

                   Z toho               Drobné prevádzkarne v Kostolnej-Záriečí, 1975-1994, 0,13 bm

15231         XXV. 3.           Miestny národný výbor v Kostolnom, 1950-1990, 5,45 bm

15232         XXV. 3.           Miestny národný výbor v Krajnom, 1950-1990, 10,83 bm

15233         XXV. 3.           Miestny národný výbor v Krivosúde-Bodovke,(1945) 1950-1990, 7,17 bm

15234         XXV. 3.           Miestny národný výbor v Kubre, 1950-1971, 6,5 bm

15235         XXV. 3.           Miestny národný výbor v Kubrici, 1950-1963, 0,5 bm

15236         XXV. 3.           Miestny národný výbor v Lubine, 1950-1990, 8,9 bm

15237         XXV. 3.           Miestny národný výbor v Ľuborči, 1950-1976, 8,1 bm

15238         XXV. 3.           Miestny národný výbor v Lúke nad Váhom, 1950-1990, 5,1 bm

15239         XXV. 3.           Miestny národný výbor v Lúke-Modrovke, (1962)1971-1990, 2,61 bm

15240         XXV. 3.           Miestny národný výbor v Malých Stankovciach, 1950-1971(1972), 1,88 bm

15241         XXV. 3.           Miestny národný výbor v Melčiciach, 1950-1974, 0,1 bm

15242         XXV. 3.           Miestny národný výbor v Melčiciach-Lieskovom, (1962)1975-1990(1991), 5,86 bm

15243         XXV. 3.           Miestny národný výbor v Mníchovej Lehote, 1950-1990, 9,11 bm

                   Z toho               Drobné prevádzkarne v Mníchovej Lehote, 1964-1993, 0,13 bm

15244         XXV. 3.           Miestny národný výbor v Modrovej, 1952-1990, 6,80 bm

                   Z toho               Miestne kultúrne stredisko v Modrovej, 1974-1995, 0,41 bm

15245         XXV. 3.           Miestny národný výbor v Modrovke, 1954-1971, 1,75 bm

15246         XXV. 3.           Miestny národný výbor v Moravskom Lieskovom,

                                            (1947) 1950-1990 (1991), 13,51 bm

15247         XXV. 3.           Miestny národný výbor v Mošovciach nad Váhom, 1950-1960, 1,93 bm, I. (PDF, 254 kB)

15248         XXV. 3.           Miestny národný výbor v Motešiciach, 1950-1990, 6,35 bm

                   Z toho               Drobné prevádzkarne v Motešiciach, 1966-1995, 0,13 bm

                   Z toho               Miestne kultúrne stredisko v Motešiciach, 1969-1996, 0,62 bm

15249         XXV. 3.           Miestny národný výbor v Neporadzi, 1951-1990(2001), 3,94 bm

15250         XXV. 3.           Miestny národný výbor v Novej Bošáci, 1950-1990, 7,65 bm   

15251         XXV. 3.          Miestny národný výbor v Novej Lehote, (1949)1950-1990, 3,66 bm

15252         XXV. 3.           Miestny národný výbor v Novej Vsi nad Váhom, 1950-1976, 2,3 bm

15253         XXV. 3.           Miestny národný výbor v Očkove, 1951-1990, 4,98 bm

15254         XXV. 3.           Miestny národný výbor v Omšení, 1950-1990 (1991), 7,74 bm

                   Z toho               Miestne osvetové stredisko v Omšení, 1987-1990, 0,02 bm

15255         XXV. 3.           Miestny národný výbor v Opatovej nad Váhom, 1950-1984(1985), 5,45 bm, I. (PDF, 195 kB)

15256         XXV. 3.           Miestny národný výbor v Opatovciach, 1950-1990 (1991), 1,77 bm

15257         XXV. 3.           Miestny národný výbor v Orechovom, 1950-1960, 0,5 bm

32304         XXV. 3.           Miestny národný výbor v Petrovej Lehote, (1947) 1953-1976, 0,88 bm

15258         XXV. 3.           Miestny národný výbor v Pobedime, 1950-1990(1992), 10,86 bm

15259         XXV. 3.           Miestny národný výbor v Podkylave, (1948)1950-1971, 1,6 bm

15260         XXV. 3.           Miestny národný výbor v Podolí, (1948)1950-1990, 11,75 bm

15261         XXV. 3.           Miestny národný výbor v Potvoriciach, 1950-1990(1992), 4,73 bm

15262         XXV. 3.           Miestny národný výbor v Považanoch, 1950-1990, 7,97 bm

15263         XXV. 3.           Miestny národný výbor v Rakoľuboch, 1950-1959, 0,3 bm

15264         XXV. 3.           Miestny národný výbor v Rozvadziach, 1950-1971(1972), 1,75 bm

15265         XXV. 3.           Miestny národný výbor v Rožňových Miticiach, 1953-1960, 0,07 bm

15266         XXV. 3.           Miestny národný výbor v Sedličnej, 1950-1971(1972), 1,39 bm

15267         XXV. 3.           Miestny národný výbor v Selci, 1950-1990, 10,4 bm

15268         XXV. 3.           Miestny národný výbor v Skale, 1950-1976, 1,88 bm

15269         XXV. 3.           Miestny národný výbor v Skalke nad Váhom, (1955) 1974-1990 (1991), 6,51 bm

                   Z toho               Drobné prevádzkarne v Skalke nad Váhom, 1977-1993, 0,25 bm

                   Z toho               Miestne osvetové stredisko v Skalke nad Váhom, 1980-1993, 0,13 bm 

15270         XXV. 3.           Miestny národný výbor v Skalskej Novej Vsi, 1950-1973, 1,38 bm

15271         XXV. 3.           Miestny národný výbor v Soblahove, 1950-1990(1994), 7,63 bm, I. (PDF, 173 kB)

15272         XXV. 3.           Miestny národný výbor v Starej Lehote, 1950-1990, 2,6 bm

34943         XXV.3.            Miestny národný výbor v Svätom Kríži nad Váhom, 1950-1960 (1961), 1 bm

15273         XXV. 3.           Miestny národný výbor v Svinnej, 1950-1990 (1997), 9,55 bm

                   Z toho               Drobné prevádzkarne v Svinnej, 1957 – 1995, 0,75 bm

15274         XXV. 3.           Miestny národný výbor vo Štvrtku nad Váhom, 1950-1990, 2,63 bm

15275         XXV. 3.           Miestny národný výbor v Trenčianskej Teplej, (1948)1950-1990(1992), 12,91 bm

15276         XXV. 3.           Miestny národný výbor v Trenčianskej Turnej, 1950-1990, 9,58 bm

15277         XXV. 3.           Miestny národný výbor v Trenčianskej Závade, 1950-1976, 3,88 bm

15278         XXV. 3.           Miestny národný výbor v Trenčianskych Biskupiciach, 1950-1964, 2,01 bm

15279         XXV. 3.           Miestny národný výbor v Trenčianskych Bohuslaviciach, 1951-1990, 4,88 bm

15280         XXV. 3.           Miestny národný výbor v Trenčianskom Jastrabí, (1942) 1951-1990 (1993), 5,64 bm

                   Z toho               Drobné prevádzkarne v Trenčianskom Jastrabí, 1987-1993, 0,13 bm

15281         XXV. 3.           Miestny národný výbor v Trenčianskych Miticiach, 1960-1990, 5,56 bm

                   Z toho               Drobné prevádzkarne pri MNV v Trenč. Miticiach, 1971-2005, 0,25 bm

15282         XXV. 3.           Miestny národný výbor v Trenčianskych Stankovciach,

                                            (1952)1971-1990(1991), 7,85 bm

15283         XXV. 3.           Miestny národný výbor v Újazde, 1953-1974, 1,38 bm

15284         XXV. 3.           Miestny národný výbor vo Vaďovciach, 1951-1990(1991), 7,93 bm

15285         XXV. 3.           Miestny národný výbor vo Velčiciach, 1951-1959, 0,38 bm

15286         XXV. 3.           Miestny národný výbor vo Veľkej Hradnej, 1951-1990(1992), 3,52 bm

15287         XXV. 3.           Miestny národný výbor vo Veľkých Bierovciach, 1950-1990(1991), 3,50 bm

15288         XXV. 3.           Miestny národný výbor vo Veľkých Stankovciach, 1950-1971(1978), 1,2 bm

15289         XXV. 3.           Miestny národný výbor vo Vieske nad Váhom, 1950-1960, 0,75 bm

15290         XXV. 3.           Miestny národný výbor vo Višňovom, (1946)1950-1990, 3,49 bm

15291         XXV. 3.           Miestny národný výbor v Záblatí, 1950-1985, 8,06 bm

15292         XXV. 3.           Miestny národný výbor v Zamarovciach, 1950-1971, 2,18 bm (PDF, 179 kB)

                   Z toho               Osvetová beseda v Zamarovciach, 1981-1990, 0,05 bm

15293         XXV. 3.           Miestny národný výbor v Závaží, 1960-1971, 2,12 bm

15294         XXV. 3.           Miestny národný výbor v Zemianskom Lieskovom, 1950-1975(1976), 0,1 bm

15295         XXV. 3.           Miestny národný výbor v Zemianskych Miticiach, 1958-1959, 0,07 bm

15296         XXV. 3.           Miestny národný výbor v Zemianskom Podhradí, (1947)1950-1976, 3 bm

15297         XXV. 3.           Miestny národný výbor v Zlatovciach, 1950-1976, 3,13 bm 

Miestne úrady štátnej správy od roku 1991 

Mestské úrady od roku 1991

15630         XXVI. 2.          Mestský úrad v Trenčianskych Tepliciach, (1935) 1991-2005, 7,01 bm

27814         XXVI. 2           Mestský úrad v Trenčíne, (1968)1990-2011, 23,58 bm

34255         XXVI. 2.          Mestský úrad v Starej Turej, 1990-2016, 7,51 bm

37090         XXVI. 2.          Mestský úrad v Myjave, 1990 – 2009, 7,8 bm

35612         XXVI. 2.          Mestský úrad v Nemšovej, 1990-2016, 6,76 bm

                 XXVI. 2.          Mestský úrad v Brezovej pod Bradlom, 1990-2009, 2,75 bm 

Obecné úrady od roku 1991

30712         XXVI. 4.          Obecný úrad v Adamovských Kochanovciach, 1990-2012, 1,8 bm

30689         XXVI. 4.          Obecný úrad v Beckove, 1990-2005, 1,63 bm

36381         XXVI. 4.          Obecný úrad v Bobote, (1989) 1990 – 2006, 0,75 bm

28052         XXVI. 4.          Obecný úrad v Bošáci, 1990 – 2018, 2,88 bm

                 XXVI. 4.           Obecný úrad v Brestovci, 1990-2016, 1,295 bm

30691         XXVI. 4.          Obecný úrad v Brunovciach, 1990-2011, 1,88 bm

                 XXVI. 4.           Obecný úrad v Bukovci, 1990-2014, 1,06 bm

30694         XXVI. 4.          Obecný úrad v Bzinciach pod Javorinou, 1990-2014, 3,45 bm

34724         XXVI. 4.          Obecný úrad v Čachticiach, (1987) 1990-2008, 1,5 bm

34733         XXVI. 4.          Obecný úrad v Častkovciach, 1990-2009, 1,25 bm

27815         XXVI. 4.          Obecný úrad v Dolnej Porube, (1988) 1990-2017, 2,54 bm

35552         XXVI. 4.          Obecný úrad v Dolnej Súči, 1990-2009, 2,3 bm

36729         XXVI. 4.          Obecný úrad v Dolnom Srní, (1987) 1990 – 2011, 1,5 bm

31419         XXVI. 4           Obecný úrad v Drietome, 1991-2022, 2,73 bm

30695         XXVI. 4.          Obecný úrad v Dubodiele, 1990-2012, 0,88 bm

35294         XXVI. 4.          Obecný úrad v Hornej Strede, 1990-2017, 2,75 bm

15684         XXVI. 4.          Obecný úrad v Hornej Súči, (1974)1990-2009, 3,76 bm

15640         XXVI. 4.          Obecný úrad v Hornom Srní, (1965)1990-2018, 7,81 bm

33542         XXVI. 4.          Obecný úrad v Horňanoch, 1990-2015, 1,13 bm

32297         XXVI. 4.          Obecný úrad v Hôrke nad Váhom, 1990-2016, 1,76 bm

15621         XXVI. 4.          Obecný úrad v Hrabovke, (1989)1991-2012, 1,69 bm

30685         XXVI. 4.          Obecný úrad v Hrachovišti, 1990-2010, 1,5 bm

35541         XXVI. 4.          Obecný úrad v Hrašnom, 1990-2010, 1,08 bm

32299         XXVI. 4.          Obecný úrad v Hrádku, 1990-2011, 1,01 bm

28063         XXVI. 4.          Obecný úrad v Chocholnej-Velčiciach, 1990 – 2014, 1,43 bm

                  XXVI. 4.          Obecný úrad v Chvojnici, 1990-2013, 0,6 bm

36301         XXVI. 4.          Obecný úrad v Ivanovciach, 1991-2013, 1,08 bm

                  XXVI. 4.          Obecný úrad v Jablonke, (1989), 1990-2016, 1,71 bm

36158         XXVI.4.           Obecný úrad v Kálnici, 1990-2011, 1,63 bm

28049         XXVI. 4.          Obecný úrad v Kočovciach, 1990 – 2013, 3,5 bm

33235         XXVI. 4.          Obecný úrad v Kostolnej-Záriečí, 1990-2012, 1,35 bm

                  XXVI. 4.          Obecný úrad v Kostolnom, (1989) 1991-2014, 0,85 bm

38033         XXVI.4.           Obecný úrad v Košariskách, (1989) 1990 – 2013, 0,88 bm

                  XXVI. 4.          Obecný úrad v Krajnom, 1990-2012, 1 bm

15689         XXVI. 4.          Obecný úrad v Krivosúd-Bodovke, (1973)1991-2011, 1,52 bm

36298         XXVI. 4.          Obecný úrad v Lubine, 1990-2010, 1,38 bm

32303         XXVI. 4.          Obecný úrad v Lúke, 1990 – 2011, 1,38 bm

31414         XXVI. 4.          Obecný úrad v Melčiciach-Lieskovom, (1987)1990-2017, 3,69 bm

                                         z toho SLOVES – Závodný výbor pri Obecnom úrade v Melčiciach –

                                                   Lieskovom, 1987 – 2012, 0,06 bm

32298         XXVI. 4.          Obecný úrad v Modrovej, 1990-2010, 1,26 bm

36300         XXVI. 4.          Obecný úrad v Modrovke, 1991-2006, 0,75 bm

32311         XXVI. 4.          Obecný úrad v Moravskom Lieskovom, (1987) 1990-2006, 2 bm

30693         XXVI. 4.          Obecný úrad v Mníchovej Lehote, 1990-2012, 1,01 bm

30708         XXVI. 4.          Obecný úrad v Motešiciach, 1990-2012, 1,63 bm

15688         XXVI. 4.          Obecný úrad v Neporadzi, 1990-2012, 1,89 bm

32312         XXVI. 4.          Obecný úrad v Novej Bošáci, 1990-2017, 1,51 bm

36203         XXVI. 4.          Obecný úrad v Novej Lehote, 1990-2010, 0,75 bm

35306         XXVI. 4.          Obecný úrad v Novej Vsi nad Váhom, 1990-2009, 1,13 bm

32812         XXVI. 4.          Obecný úrad v Očkove, 1990-2012, 1,01 bm

15690         XXVI. 4.          Obecný úrad v Omšení, (1989)1990-2007, 2,67 bm

15681         XXVI. 4.          Obecný úrad v Opatovciach, (1984) 1990-2016, 1,27 bm

32305         XXVI. 4.          Obecný úrad v Petrovej Lehote, 1995-2012, 1,26 bm

36138         XXVI.4.           Obecný úrad v Pobedime, (1989) 1990 – 2017, 2 bm

33237         XXVI. 4.          Obecný úrad v Podolí, 1991-2011, 2,50 bm

                 XXVI. 4.          Obecný úrad v Podkylave, 1990-2012, 0,48 bm

                 XXVI. 4.          Obecný úrad v Polianke, 1990-2013, 0,68 bm

                 XXVI. 4.          Obecný úrad v Poriadí, 1990-2012, 1,13 bm

                 XXVI. 4.          Obecný úrad v Priepasnom, 1991-2004, 0,5 bm

33239         XXVI. 4.          Obecný úrad v Potvoriciach, 1990-2013, 1 bm

34732         XXVI. 4.          Obecný úrad v Považanoch, 1990-2016, 1,82 bm

                  XXVI. 4.          Obecný úrad v Rudníku, (1988)1990-2013, 1,05 bm

35846         XXVI. 4.          Obecný úrad v Selci, (1989) 1990-2017, 2,88 bm

15622         XXVI. 4.          Obecný úrad v Skalke nad Váhom, 1990-2017, 3,4 bm

34254         XXVI. 4.          Obecný úrad v Soblahove, 1990-2005, 1,25 bm

30696         XXVI. 4.          Obecný úrad v Starej Lehote, 1990-2010, 0,78 bm

                  XXVI. 4.          Obecný úrad v Starej Myjave, 1992-2012, 0,58 bm

15683         XXVI. 4.          Obecný úrad vo Svinnej, 1990-2018, 4,92 bm

27816         XXVI. 4.          Obecný úrad vo Štvrtku, (1989)1990-2015, 2,76 bm

27817         XXVI. 4.          Obecný úrad v Trenčianskej Teplej, (1986)1990-2013, 5,88 bm

34252         XXVI. 4.          Obecný úrad v Trenčianskej Turnej, 1990-2016, 3,88 bm

32300         XXVI. 4.          Obecný úrad v Trenčianskych Bohuslaviciach, 1990-2017, 2,26 bm

15687         XXVI. 4.          Obecný úrad v Trenčianskom Jastrabí, (1973) 1990-2017, 2,39 bm

27818         XXVI. 4.          Obecný úrad v Trenčianskych Miticiach, 1990-2011, 2,25 bm

32309         XXVI. 4.          Obecný úrad v Trenčianskych Stankovciach, (1988) 1991-2016, 6,18 bm

                   Z toho               Obecný podnik služieb v Trenčianskych Stankovciach, 1995-2004, 0,17 bm

34461         XXVI. 4.          Obecný úrad vo Vaďovciach, 1990-2014, 1,38 bm

32811         XXVI. 4.          Obecný úrad vo Veľkej Hradnej, (1989) 1991-2004, 0,88 bm

                  XXVI. 4.          Obecný úrad vo Veľkých Bierovciach, 1990-2010, 1,86 bm

35292         XXVI. 4.          Obecný úrad vo Višňovom, (1988) 1990-2009, 1,11 bm

                  XXVI. 4.          Obecný úrad vo Vrbovciach (1948) 1990-2011, 2,43 bm

36991         XXVI. 4.          Obecný úrad v Zamarovciach, 1990-2010, 1,88 bm

32814         XXVI. 4.          Obecný úrad v Zemianskom Podhradí, 1990-2017, 2,26 bm 

B. Justícia 

Okresné súdy od roku 1872

15298         IV. 5.                Okresný súd v Novom Meste nad Váhom, (1856)1873-1960, 418,93 bm, I.

15299         IV. 5.                Okresný súd v Trenčíne, (1861)1872-2001(2002), 349,55 bm, I., usp.

Verejní notári od roku 1872

15300         IV. 8.                Verejné notárstvo v Novom Meste nad Váhom, 1874-1951(1954), 10,2 bm

15301         IV. 8.                Verejné notárstvo v Trenčíne, 1875-1950, 12,75 bm 

Štátne notárstvo od roku 1872

15302         IV. 9.                Štátne notárstvo v Novom Meste nad Váhom, (1951)1952-1960, 11,47 bm

15303         IV. 9.                Štátne notárstvo v Trenčíne, 1944 (1952) - 1992, 157,92 bm 

Okresné ľudové súdy (1945 – 1947)

                  V. 3.                Okresný ľudový súd v Novom Meste nad Váhom, 1945 – 1947, 1,13 bm, I., K.

                  V. 3.                Okresný ľudový súd v Trenčíne, 1945 – 1947, 3,38 bm, I., K.

Obžalobcovia pri okresných príp. miestnych ľudových súdoch (1945 – 1947)

                  V. 4.                 Obžalobca pri Okresnom ľudovom súde v Trenčíne, 1945 – 1947, 1 bm, I. 

                  V. 4.                 Obžalobca pri Okresnom ľudovom súde v Novom Meste nad Váhom,

                                           1945 – 1947, 0,25 bm, I.

Mestské a miestne ľudové súdy (1945 – 1947)

                 V.5.                   Miestny ľudový súd v Záblatí, 1945 – 1947, 0,05 bm

                 V.5.                   Miestny ľudový súd v Trenčianskych Biskupiciach, 1945 – 1947, 0,05 bm

                 V.5.                   Miestny ľudový súd v Trenčianskej Turnej, 1945 – 1947, 0,05 bm

                 V.5.                   Miestny ľudový súd v Trenčianskej Teplej, 1945 – 1946, 0,05 bm

                 V.5.                   Miestny ľudový súd v Orechovom, 1946 – 1947, 0,05 bm

                 V.5.                   Miestny ľudový súd v Novom Meste nad Váhom, 1945, 0,05 bm

                 V.5.                   Miestny ľudový súd v Mníchovej Lehote, 1945 – 1947, 0,05 bm

                 V.5.                   Miestny ľudový súd v Istebníku, 1945 – 1946, 0,05 bm

Ľudové súdy (1948)

                   V.6.                   Ľudový súd v Trenčíne, 1948, 2,75 bm, I

Orgány prokuratúry

15310         VII.                  Okresná prokuratúra v Novom Meste nad Váhom, 1949-1960, 4,9 bm, I.

15311         VII.                  Okresná prokuratúra v Trenčíne, 1949-2008, 62,93 bm, I.

32302         VII.                  Okresná prokuratúra v Novom Meste nad Váhom II., 1997-2004, 3,25 bm

39006         VII.                  Krajská prokuratúra v Trenčíne, 1997 – 2003, 0,75 bm

Iné justičné inštitúcie

15304         IX.                    Miestny ľudový súd pri MsNV v Novom Meste nad Váhom, 1961-1969, 0,63 bm

15305         IX.                    Miestny ľudový súd pri ZVVZ (Závodoch na výrobu vzduchotechnických

                                            zariadení) v Novom Meste nad Váhom, 1963-1969, 0,02 bm

15306         IX.                    Miestny ľudový súd pri MsNV v Trenčíne, 1962-1969, 0,25 bm

15307         IX.                    Miestny ľudový súd pri n. p. Merina v Trenčíne, 1961-1969, 0,06 bm

15308         IX.                    Miestny ľudový súd pri n. p. TOS v Kubre, 1962-1969, 0,08 bm

15309         IX.                    Miestny ľudový súd pri n. p. Chirana v Starej Turej, 1962-1969, 0,05 bm 

 

C. Armáda a bezpečnosť 

Hlinkova garda

15670         II. 1.                 Miestne veliteľstvo Hlinkovej gardy v Orechovom, 1940-1945, 0,03 bm 

Civilná a protiletecká obrana

15312         II. 3.                 Miestne veliteľstvo Civilnej protileteckej obrany v Trenčíne, 1934-1945, 0,1 bm

15313         II. 3.                 Miestne veliteľstvo Civilnej protileteckej obrany v Trenčianskych

                                            Tepliciach, 1941-1945, 0,08 bm 

 

D. Hospodárstvo 

Urbarialisti, komposesoráty, pasienkové spoločenstvá

15541         I. 2.                   Spolok bývalých urbarialistov v Dolných Motešiciach, 1932-1955, 0,04 bm

15602         I. 2.                   Spolok bývalých urbarialistov v Mnešiciach, 1934-1952, 0,02 bm 

Štátne majetky

15320         I. 3.                   Štátny majetok, n. p. v Hornej Súči, 1979-1987, 0,02 bm

15321         I. 3.                   Štátny majetok, n. p. v Novom Meste nad Váhom, 1980-1987, 0,04 bm 

Poľnohospodárske podniky a družstvá

15655         I. 4.                   Poľnohospodársky nákupný a zásobovací podnik, n. p. Bratislava,

                                            odštepný závod Trenčín, 1985, 0,01 bm

15323         I. 4.                   Agrochemický podnik, SPP v Trenčíne, 1982-1987, 0,06 bm

15322         I. 4.                   Agrostav, SPP v Trenčíne, 1959-1992, 5,46 bm

15325         I. 4.                   SPP pre pozberovú úpravu poľnohospodárskych plodín vo Vaďovciach,

                                            1982-1984, 0,01 bm

15326         I. 4.                   Spoločný poľnohospodársky podnik živočíšnej výroby vo Veľkých Bierovciach,

                                            1970, 1982-1987, 0,13 bm

15643         I. 4.                   Poľnohospodárske družstvo v Dubodiele, 1982-1994, 0,03 bm

15633         I. 4.                   Poľnohospodárske družstvo vo Vaďovciach, 1948-2001, 6,19 bm

30698         I. 4.                   Jednotné roľnícke družstvo v Adamovciach-Malých Bierovciach,

                                            1951-1969, 0,01 bm

15365         I. 4.                   Jednotné roľnícke družstvo SNP Bobot-Horňany v Bobote, 1982-1987, 0,03 bm

15366         I. 4.                   Jednotné roľnícke družstvo SNP v Bošáci, 1982-1988, 0,06 bm

15367         I. 4.                   Jednotné roľnícke družstvo v Bzinciach pod Javorinou, 1982-1987, 0,03 bm

15368         I. 4.                   Jednotné roľnícke družstvo ČSSP v Čachticiach, 1982-1987, 0,03 bm

15369         I. 4.                   Jednotné roľnícke družstvo Krásin v Dolnej Súči, 1982-1988, 0,05 bm

15370         I. 4.                   Jednotné roľnícke družstvo v Drietome, 1982-1988, 0,05 bm

15371         I. 4.                   Jednotné roľnícke družstvo ČSSP v Hôrke nad Váhom,1982-1987, 0,03 bm

15372         I. 4.                   Jednotné roľnícke družstvo 1. máj v Chocholnej-Velčiciach, 1982-1987, 0,03 bm

15373         I. 4.                   Jednotné roľnícke družstvo Rozkvet Kálnica-Beckov v Kálnici,

                                            1982-1987, 0,07 bm

15374         I. 4.                   Jednotné roľnícke družstvo Kostolnom, 1982-1983, 0,01 bm

15375         I. 4.                   Jednotné roľnícke družstvo Rovnosť v Krajnom, 1948-1992, 4,64 bm

15376         I. 4.                   Jednotné roľnícke družstvo kapitána Miloša Uhra v Lubine, 1982-1987, 0,04 bm

15377         I. 4.                   Jednotné roľnícke družstvo Rozvoj v Melčiciach-Lieskovom, 1982-1987, 0,04 bm

15378         I. 4.                   Jednotné roľnícke družstvo Tematín v Modrovke, 1982-1987, 0,04 bm

15379         I. 4.                   Jednotné roľnícke družstvo Vlára v Nemšovej, 1982-1987, 0,05 bm

15380         I. 4.                   Jednotné roľnícke družstvo Februárového víťazstva v Opatovej nad Váhom, 1982-1987, 0,04 bm

15381         I. 4.                   Jednotné roľnícke družstvo v Pobedime, 1982-1987, 0,04 bm

15382         I. 4.                   Jednotné roľnícke družstvo Družba v Podolí nad Dudváhom, 1982-1987, 0,03 bm

15383         I. 4.                   Jednotné roľnícke družstvo Považie v Považanoch, 1982-1987, 0,04 bm

15384         I. 4.                   Jednotné roľnícke družstvo Trenčín v Soblahove, 1982-1987, 0,03 bm

15385         I. 4.                   Jednotné roľnícke družstvo Bezovec v Starej Lehote, 1982-1987, 0,03 bm

15386         I. 4.                   Jednotné roľnícke družstvo Dubník v Starej Turej, 1978-1989, 0,13 bm

15387         I. 4.                   Jednotné roľnícke družstvo Úsvit v Trenčianskej Turnej, 1982-1987, 0,05 bm

15388         I. 4.                   Jednotné roľnícke družstvo Podhorie v Trenčianskych Miticiach,

                                            1982-1987, 0,03 bm

15389         I. 4.                   Jednotné roľnícke družstvo ČSSP Inovec v Trenčianskych Stankovciach, 1982-1988, 0,06 bm

15390         I. 4.                   Jednotné roľnícke družstvo v Trenčíne-Zámostí, 1982-1987, 0,05 bm

15391         I. 4.                   Jednotné roľnícke družstvo Hviezda vo Vaďovciach, 1982-1987, 0,05 bm 

Plemenárske a osivové podniky

15324         I. 5.                   Plemenársky podnik Motešice, sídlo Svinná, 1978-1988, 0,05 bm

15656         I. 5.                   Slovosivo-Ústav okrasných rastlín v Potvoriciach, 1980-1988, 0,05 bm 

Iné poľnohospodárske podniky

15426         I. 6.                   Záhradkárske služby Slovenského zväzu záhradkárov v Trenčíne, 1982-1986, 0,05 bm 

Iné lesné správy a podniky

15328         I. 13.                 Domový a lesný priemysel, úč. spol. v Trenčíne, 1910-1918, 0,2 bm

37269         I. 13.                 Obecné lesy, s. r. o. Stará Myjava, 1994-2007, 0,13 bm

37830         I. 13.                 Obecné lesy Polianka, s. r. o., 1997 – 2008, 0,26 bm

Potravinársky priemysel

15662         IV.1.                 Považský cukrovar v Trenčíne, 1896-1901, 0,38 bm

15614         IV.1.                 Roľnícky družstevný liehovar v Hanzlíkovej, 1942-1951, 0,03 bm

39808         IV.1.                 Považský cukrovar, ú. s. v Trenčianskej Teplej, 1900 – 1948 (1955/56), 3,52 bm

39809         IV.1.                 Západoslovenské cukrovary, n. p. závod v Trenčianskej Teplej, (1946) 1948 – 1949 (1950), 0,38 bm                            

39810         IV.1.                 Cukrovar v Trenčianskej Teplej, n. p., 1950 – 1960, 2,81 bm

39811         IV.1.                 Spojené cukrovary, n. p. Trnava, závod v Trenčianskej Teplej, 1960 – 1968 (1969), 1,29 bm

40839         IV.1.                 Obecný úrad Dolná Poruba – Pestovateľská pálenica, spol. s r. o., 1997–2015, 0,18 bm

Textilný, odevný a kožiarsky priemysel

15604         IV. 2.                TEUTOP, a.s. v Trenčíne, 1993-1997, 1,13 bm

33753         IV. 2.                PORTHOS, s. r. o. v konkurze, 2000-2011, 1,13 bm

37794         IV. 2.                Tiberghien Fils v Trenčíne, 1905 – 1946, 2,93 bm

37795         IV. 2.                Slovena, n. p. pobočný závod v Trenčíne, (1939) 1946 – 1949 (1950), 1,13 bm

40963         IV.2.                 Merina, a. s. Trenčín v likvidácii, (1907) 1948 – 2010, 41,38 bm

40744         IV.2.                 Texicom – Bavlnárske závody, š. p. v likvidácii v Trenčíne, 2022, 0,01 bm

Drevospracujúci priemysel

15316         IV. 4.                Nábytkáreň, š. p. v Trenčíne, 1980-1992, 0,38 bm

30707         IV. 4.                Drevospracujúce družstvo, výrobné družstvo, s. r. o. v Selci, 1945-1953, 0,01 bm

15626         IV. 4.                Svojpomoc, výrobné družstvo v Trenčíne, 1923-1997, 10,00 bm 

Papierenský priemysel

15317         IV. 5.                Papiereň v Starej Turej, 1828-1849, 0,05 bm 

Polygrafický priemysel

15318         IV. 6.                Kníhtlačiareň Leopolda Gansela v Trenčíne, 1871-1941,0,1 bm 

Strojárenský priemysel

34249         IV. 12.              Keimex, s. r. o. v Trenčíne, 2003, 0,01 bm 

Elektrotechnický priemysel

33240         IV. 13.              AGFA-SLOVAKIA, s. r. o. v Novom Meste nad Váhom, 2000-2003, 2,88 bm

34250         IV. 13.              SOLAC-ELECTRO SLOVAKIA, s. r. o. v likvidácii, 1993-2011, 0,38 bm 

Iný priemysel

15663         IV.15.               Aurelius,s. r. o. v likvidácii v Trenčíne, 2000-2004, 0,01 bm

33226         IV.15.               Titanit, a. s. v Trenčíne, 1910, 0,03 bm

15641         IV.15.               Chirana-Leasing, s. r. o. v Starej Turej, 1991-1999, 0,38 bm 

38742         IV.15.               Chirana T. Injecta, a. s. Stará Turá, (1998) 2001 – 2008, 2,75 bm

39945         IV.15.               CHIRANA-PREMA Injecta, a. s. Stará Turá, (1995) 1997 – 2005, 0,68 bm

Pozemné stavebníctvo

32313         VII. 1.              Stavoprojekt, š. p., 1991-1992, 0,13 bm

34941         VII. 1.              Okresný stavebný podnik v Trenčíne, 1966-1967, 0,63 bm

Iné stavebníctvo

15625         VII. 4.              Dekora, výrobné družstvo v Trenčíne, 1945-1999, 7,63 bm 

Veľkoobchod

27832         VIII. 1.             Stiefel a Schuh Slovensko, s. r. o. v Novom Meste nad Váhom,

                                            1993-1998, 0,50 bm

Maloobchod

40272         VIII. 2.             Budúcnosť – robotnícke konzumné a výrobné družstvo v Žiline, 1920 – 1950, 0,1 bm

40274         VIII. 2.             Jednota – spotrebné a výrobné družstvo s r. o. v Beckove, 1953 – 1956, 0,02 bm

40276         VIII. 2.             Jednota – spotrebné a výrobné družstvo s r. o. v Bošáci, 1952 – 1956, 0,13 bm

40277         VIII. 2.             Jednota – spotrebné a výrobné družstvo s r. o. v Bzinciach pod Javorinou, 1953 – 1956, 0,03 bm

40278         VIII. 2.             Jednota – spotrebné a výrobné družstvo s r. o. v Čachticiach, 1954 – 1956, 0,05 bm

40279         VIII. 2.             Jednota – spotrebné a výrobné družstvo s r. o. v Dolnej Súči, 1953 – 1956, 0,13 bm

40280         VIII. 2.             Jednota – spotrebné a výrobné družstvo s r. o. v Drietome, 1953 – 1956, 0,04 bm

40282         VIII. 2.             Jednota – spotrebné a výrobné družstvo s r. o. v Hornej Súči, 1953 – 1956, 0,04 bm,

40284         VIII. 2.             Jednota – spotrebné a výrobné družstvo s r. o. v Hôrke n/Váhom, 1953 – 1956, 0,04 bm

40679         VIII.2.              Jednota – spotrebné a výrobné družstvo s r. o. v Chocholnej, (1950) 1953–1955, 0,07 bm

40681         VIII.2.              Jednota – spotrebné a výrobné družstvo s r. o. v Lubine, 1954 – 1956, 0,02 bm

40682         VIII.2.              Jednota – spotrebné a výrobné družstvo s r. o. v Melčiciach, 1953 – 1956, 0,1 bm

40683         VIII.2.              Jednota – spotrebné a výrobné družstvo s r. o. v Moravskom Lieskovom, 1953 – 1956, 0,1 bm

15364         VIII. 2.             Jednota, ľudové spotrebné družstvo v Novom Meste nad Váhom, 1957-1959, 0,07 bm

40684         VIII.2.              Jednota – spotrebné a výrobné družstvo s r. o. v Opatovej nad Váhom, (1952) 1953 – 1956, 0,13 bm

40685         VIII.2.              Jednota – spotrebné a výrobné družstvo s r. o. v Podolí, 1953 – 1956, 0,02 bm

40686         VIII.2.              Jednota – spotrebné a výrobné družstvo s r. o. v Skalskej Novej Vsi, 1953 – 1956 (1957), 0,13 bm                

40680         VIII.2.              Jednota – spotrebné a výrobné družstvo s r. o. v Svätom Kríži nad Váhom, 1953 – 1956, 0,05 bm

40687         VIII.2.              Jednota – spotrebné a výrobné družstvo s r. o. v Trenčianskej Turnej, (1951) 1953 – 1957, 0,25 bm

40688         VIII.2.              Jednota – spotrebné a výrobné družstvo s r. o. vo Veľkých Stankovciach, 1953 – 1956, 0,13 bm

15333         VIII. 2.             Potravné družstvo v Beckove, 1917-1951, 0,13 bm, I.

15334         VIII. 2.             Potravné družstvo v Bobote, 1937-1951, 0,03 bm, I.

15335         VIII. 2.             Potravné družstvo v Bošáci, 1903-1954, 0,13 bm, I.

15336         VIII. 2.             Potravné družstvo v Bzinciach pod Javorinou, 1947-1951, 0,06 bm, I.

15337         VIII. 2.             Potravné družstvo v Častkovciach, 1919-1950, 0,04 bm, I.

15338         VIII. 2.             Potravné družstvo v Dolnej Súči, 1937-1951, 0,1 bm, I.

15339         VIII. 2.             Potravné družstvo v Drietome, 1936-1943, 0,01 bm, I.

15340         VIII. 2.             Potravné družstvo v Dubodiele, 1940-1951, 0,02 bm, I.

15341         VIII. 2.             Potravné družstvo v Horných Motešiciach, 1937-1952, 0,05 bm, I.

15342         VIII. 2.             Potravné družstvo v Hrabovke, 1948-1949, 0,01 bm, I.

15343         VIII. 2.             Potravné družstvo v Chocholnej, 1937-1952, 0,02 bm, I.

15344         VIII. 2.             Potravné družstvo v Ivanovciach, 1919-1950, 0,2 bm, I.

15345         VIII. 2.             Potravné družstvo v Kálnici, 1923-1949, 0,05 bm, I.

15346         VIII. 2.             Potravné družstvo v Kochanovciach, 1934-1952, 0,13 bm, I.

15347         VIII. 2.             Potravné družstvo v Korytnom, 1919-1952, 0,05 bm, I.

15348         VIII. 2.             Potravné družstvo v Kostolnej, 1938-1945, 0,03 bm, I.

15349         VIII. 2.             Potravné družstvo v Krivosúde-Bodovke, 1939-1952, 0,09 bm, I.

15350         VIII. 2.             Potravné družstvo v Melčiciach, 1936-1949, 0,01 bm, I.

15351         VIII. 2.             Potravné družstvo v Očkove, 1945-1949, 0,06 bm, I.

15352         VIII. 2.             Potravné družstvo v Opatovej nad Váhom, 1936-1951, 0,1 bm, I.

15353         VIII. 2.             Potravné družstvo v Pobedime, 1925-1951, 0,1 bm, I.

15354         VIII. 2.             Potravné družstvo v Podolí, 1899-1950, 0,1 bm, I.

15355         VIII. 2.             Potravné družstvo v Rožňovej Neporadzi, 1939-1951, 0,02 bm, I.

15356         VIII. 2.             Potravné družstvo v Selci, 1920-1951, 0,06 bm, I.

15357         VIII. 2.             Potravné družstvo v Soblahove, 1947-1949, 0,01 bm, I.

15358         VIII. 2.             Potravné družstvo vo Svinnej, 1938-1951, 0,01 bm, I.

15359         VIII. 2.             Potravné družstvo vo Svätom Kríži nad Váhom, 1946-1949, 0,01 bm, I.

15360         VIII. 2.             Potravné družstvo vo Štvrtku nad Váhom, 1950-1952, 0,01 bm, I.

15361         VIII. 2.             Potravné družstvo pre Jastrabie a okolie v Jastrabí, 1937-1952, 0,16 bm, I., usp.

15362         VIII. 2.             Potravné družstvo v Trenčianskej Turnej, (1906) 1921 - 1952, 0,33 bm, I., usp.

15363         VIII. 2.             Potravné družstvo vo Veľkých Stankovciach, 1937-1951, 0,01 bm, I.

15612         VIII. 2.             Čipra, s. r. o. v Trenčíne, 1992-2006, 0,88 bm

15666         VIII. 2.             OSTH, s. r. o. v likvidácii v Trenč. Tepliciach, 1997-2005, 0,01 bm

27829         VIII. 2.             PUTRE, s. r. o. v Trenčíne, 1993-2007, 0,04 bm

15682         VIII. 2.             Euroverlag, s. r. o. v Trenčíne, 1992-2000, 0,13 bm

35419         VIII. 2.             Migareal, s. r. o. v Trenčíne, 1997-2008, 0,29 bm

27830         VIII. 2.             Rudorfer SK, s. r. o. v Trenčíne, 1995-1998, 0,10 bm

15632         VIII. 2.             Stival Trenčín, s. r. o., 1992-2003, 0,63 bm

27831         VIII. 2.             TIMO SLOVAKIA, s. r. o. v Melčiciach-Lieskovom, 1994-1998, 0,23 bm 

Pozemná doprava

15330         IX. 1.                Ján Buday - autodoprava, špeditérstvo v Trenčíne, 1930-1953, 0,03 bm

15331         IX. 1.                Okresný dopravný podnik v Trenčíne, 1953-1958, 1,88 bm, I. 

40892         IX.1.                 Slovenská autobusová doprava Trenčín, a. s. v Trenčíne, (1956) 2002 – 2019, 15,01 bm

Ubytovacie a stravovacie služby

15332         X.                     Reštaurácie, štátny podnik v Trenčíne, 1967-1992, 4,61 bm

15664         X.                     Baračka, s. r. o. v likvidácii v Trenč. Tepliciach, 1992-2005, 0,01 bm

15605         X.                     Kominár, reštaurácia-lahôdky v Trenčíne (1986)1991-1997 0,5 bm

30710         X.                     I. Trenčianskoteplická hotelová spoločnosť, 1995-2000, 0,25 bm

36738         X.                     ATLIFIC, INC s. r. o. Trenčín, (1992) 1993 – 2006, 0,26 bm

40962         X.                     SOMER, a. s. v Trenčíne, 1993 – 2001, 0,5 bm

Informácie a komunikácia

15611         XI.                    Slovenské telekomunikácie, š. p., Primárna oblasť Trenčín, 1956-1995, 0,19 bm

32810         XI.                    CK Laugotour v Trenčíne, 1989-1991, 0,03 bm

32809         XI.                    Mestská správa cestovného ruchu v Trenčíne, 1990-1991, 0,10 bm

40898         XI.                    Trellis, a. s. Trenčín, 1992 – 2012, 0,5 bm

Sporiteľne

40810         XII.2.                Predchodcovia Slovenskej sporiteľne v Trenčíne, 1921 – 1960, 50 bm

Poisťovne

15315         XII. 3.              „Der Anker“, spoločnosť pre životné a dôchodkové poistenie –

                                            hlavné jednateľstvo v Trenčíne, 1861-1863, 0,01 bm 

Iné finančné inštitúcie

15562         XII. 5.              Staroturanský úverný spolok, úč. spol., 1925-1926, 0,01 bm 

Správa nehnuteľností

15631         XIII.                 Služby mesta, š.p. Nové Mesto nad Váhom, 1989-1993, 1,13 bm

15613         XIII.                 Okresná údržba miestnych komunikácií v Trenčíne, 1963 – 1996, 1,02 bm

15642         XIII.                 Združené služby mesta Trenčín, 1970-1992, 1,25 bm

27834         XIII.                 INTEGRO, m. o. v Trenčíne, 1992-2001, 1,25 bm

27839         XIII.                 OSANA, š. p. v Trenčíne, (1990)1991-1992, 0,25 bm

28059         XIII.                 Technické služby mesta Trenčín, 1962 – 1996, 2,38 bm

32310         XIII.                 SBS-ochrana a stráženie objektov, spol. s. r. o. Nové Mesto nad

                                            Váhom, 1995-2000, 0,13 bm

33234         XIII.                 Okresný podnik bytového hospodárstva v Trenčíne, 1977, 1985, 0,02 bm

33233         XIII.                 Bytový podnik mesta Trenčín, 1970-1979, 0,25 bm

                  XIII.                 Obecné služby vo Vrbovciach, 1983-2004, 0,18 bm

36339         XIII.                 Obecné služby Vrbovce, s. r. o., 2004 – 2006, 0,07 bm 

37959         XIII.                 Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, 2004 – 2010, 2,8 bm

Odborné a technické činnosti

15667        XIV.                 Klimavex, s. r. o. v likvidácii v Trenčíne, 1996-2004, 0,01 bm

36232          XIV.                 Technické služby mesta Brezová pod Bradlom, 1983-2006, 0,13 bm 

Administratívne a podporné služby

15665         XV.                  TOS Consulting, s. r. o. v likvidácii v Trenčíne, 1996-2005, 0,03 bm

27835         XV.                  Celní poradenství Petr Šimeček Slovakia, s. r. o. v Trenčíne, 1997-2005, 0,13 bm 

 

E. Politické strany

Politické strany

15392         I.                       Oblastné vedenie Komunistickej strany Československa v Trenčíne,

                                            1936-1937, 0,03 bm

15393         I.                       Okresný výbor Komunistickej strany Slovenska v Trenčíne,

                                            1948-1990, 201,42 bm I.

15394         I.                       Okresný výbor Komunistickej strany Slovenska v Novom Meste nad Váhom,

                                            1948-1960, 3,88 bm I.

15412         I                        Okresná organizácia demokratickej strany v Trenčíne, 1945-1948, 0,13 bm

15409         I.                       Okresný výbor Československej sociálno-demokratickej strany robotníckej 

                                            v Novom Meste nad Váhom, 1935-1938, 0,1 bm

15395         I.                       Miestna organizácia Československej sociálno-demokratickej strany robotníckej

                                            v Dobrej, 1931-1938, 0,05 bm

15396         I.                       Miestna organizácia Československej sociálno-demokratickej strany robotníckej

                                            v Dolnom Srní, 1937-1938, 0,07 bm

15397         I.                       Miestna organizácia Československej sociálno-demokratickej strany robotníckej

                                            v Horných a Dolných Bzinciach, 1936-1938, 0,03 bm

15398         I.                       Miestna organizácia Československej sociálno-demokratickej strany robotníckej

                                            v Ivanovciach, 1936-1938, 0,01 bm

15399         I.                       Miestna organizácia Československej sociálno-demokratickej strany robotníckej

                                            v Lubine, 1921-1938, 0,02 bm

15400         I.                       Miestna organizácia Československej sociálno-demokratickej strany robotníckej

                                            v Melčiciach, 1936-1938, 0,02 bm

15401         I.                       Miestna organizácia Československej sociálno-demokratickej strany robotníckej

                                            v Moravskom Lieskovom, 1928-1938, 0,08 bm

15402         I.                       Miestna organizácia Československej sociálno-demokratickej strany robotníckej

                                            v Novej Lehote, 1937-1938, 0,01 bm

15403         I.                       Miestna organizácia Československej sociálno-demokratickej strany robotníckej

                                            v Novom Meste nad Váhom, 1935-1938, 0,03 bm

15404         I.                       Miestna organizácia Československej sociálno-demokratickej strany robotníckej

                                            v Potvoriciach, 1936-1938, 0,01 bm

15405         I.                       Miestna organizácia Československej sociálno-demokratickej strany robotníckej

                                            v Starej Turej, 1930-1938, 0,01 bm

15406         I.                       Miestna organizácia Československej sociálno-demokratickej strany robotníckej

                                            vo Svätom Kríži nad Váhom, 1937-1938, 0,01 bm

15407         I.                       Miestna organizácia Československej sociálno-demokratickej strany robotníckej

                                            vo Štvrtku nad Váhom, 1937-1938, 0,01 bm

15408         I.                       Miestna organizácia Československej sociálno-demokratickej strany robotníckej

                                            v Trenčíne, 1918-1936, 0,1 bm

15409         I.                       Okresný výbor Československej sociálno-demokratickej strany robotníckej

                                            v Novom Meste nad Váhom, 1935-1938, 0,1 bm

15410         I.                       Miestna organizácia Hlinkovej slovenskej ľudovej strany

                                            v Novom Meste nad Váhom, 1940-1944, 0,05 bm

15411         I.                       Miestna organizácia Hlinkovej slovenskej ľudovej strany vo Svätom Kríži nad Váhom, 1940-1944, 0,02 bm

15412         I                        Okresná organizácia demokratickej strany v Trenčíne, 1945-1948, 0,13 bm

36159         I.                       Dedinská organizácia Komunistickej strany Slovenska v Kálnici, 1945-1989, 0,38 bm

36766         I.                       Dedinská organizácia Komunistickej strany Slovenska v Dolnom Srní, 1959 – 1985, 0,26 bm

36159         I.                       Dedinská organizácia Komunistickej strany Slovenska v Kálnici, 1945-1989, 0,38 bm

Iné organizácie politického charakteru

15634         II.                     Klub komunistov miestnych a obvodných tajomníkov MNV okresu

                                            Nové Mesto nad Váhom, 1950-1951, 0,01 bm

15668         II.                     Miestne veliteľstvo Hlinkovej mládeže v Orechovom, 1942-1943, 0,03 bm

 

F. Národný front 

Okresné orgány Národného frontu

15433         I. 3.                   Okresný výbor Slovenského národného frontu v Novom Meste nad Váhom, 1948-1959, 6,13 bm, I.

15434         I. 3.                   Okresný výbor Národného frontu SSR v Trenčíne, 1948-1990, 15,75 bm, I.

Miestne orgány Národného frontu

15435         I. 4.                   Miestny akčný výbor Slovenského národného frontu v Novom Meste nad Váhom, 1948-1955, 0,52 bm

15436         I. 4.                   Miestny výbor Slovenského národného frontu v Trenčianskej Teplej,

                                            1948-1955, 0,15 bm, I.

15437         I. 4.                   Miestny výbor Slovenského národného frontu v Trenčianskych Tepliciach,

                                            1948-1955, 0,18 bm, I.

15438         I. 4.                   Mestský výbor Národného frontu SSR v Trenčíne, 1948-1990, 0,47 bm, I.

36160         I. 4.                   Miestny výbor Národného frontu v Kálnici, 1980-1989, 0,05 bm 

 

G. Odborové hnutie

Okresné orgány odborových organizácií

15432         I. 3.                   Okresná odborová rada v Trenčíne, 1960-1990, 16,25 bm  

Miestne a iné orgány odborových organizácií

15427         I. 4.                   Kresťansko-sociálne odborové združenie v Novom Meste nad Váhom, 1919-1925, 0,02 bm

15429         I. 4.                   Odborová jednota republikánskych zamestnancov v Horných Motešiciach,

                                            1935-1939, 0,05 bm

15606         I. 4.                   Pobočka Zväzu verejných úradníkov a zamestnancov v Trenčíne, 1920, 0,18 bm

15428         I. 4.                   Všeodborová správa Medzinárodného všeodborového zväzu v Trenčíne,

                                            1919-1930, 0,1 bm

15430         I. 4.                   Závodný výbor Revolučného odborového hnutia pri Ľudovom súde             

                                            v Novom Meste nad Váhom, 1955-1959, 0,25 bm

15431         I. 4.                   Závodný výbor Revolučného odborového hnutia pri Okresnom súde v Trenčíne,

                                            1947-1961, 0,5 bm

15414         I. 4.                   Skupina Jednotného zväzu súkromných zamestnancov v republike

                                            Československej v Novom Meste nad Váhom, 1933-1937, 0,05 bm

15416         I. 4.                   Skupina Zväzu zemedelských zamestnancov vo Svinnej, 1937, 0,01 bm

34940         I. 4.                   Odborový zväz pri Obecnom úrade v Trenčianskom Jastrabí, 1990-2002, 0,05 bm 

37099         I. 4.                   Základná odborová organizácia domov sociálnych služieb a domov dôchodcov

                                            v Myjave, 1999 – 2012, 0,26 bm

 

H. Veda, kultúra a osveta

Vedeckovýskumné  ústavy a organizácie

34970         I. 2.                   Výskumný ústav ovčiarsky v Trenčíne, 1951-1992, 3,5 bm 

Múzeá

35613         II. 1.                  Trenčianske múzeum v Trenčíne, (1848) 1891-2010, 14,81 bm

Archívy

15078         II. 3.                 Štátny okresný archív v Trenčíne, (1949)1951-1990(1997), 4,29 bm

                  II.3.                  Oblastná pobočka Pôdohospodárskeho archívu v Trenčíne, 1950 – 1955, 0,36 bm

                  II.3.                  Krajský archív v Trenčíne, 1949 – 1956, 0,48 bm

Vydavateľstvá a redakcie

28066         II.7.                  Redakcia novín Trenčianska verejnosť, 1989 – 1990, 0,03 bm

15657         II.7.                  Slovprint,s. r. o. v likvidácii, Trenčín, 1955-2005, 0,38 bm

15649         II. 7.                 Sopress, s. r. o. v Trenčíne, 1994-2004, 0,13 bm 

Iné kultúrne zariadenia

27860         II. 8.                 Mestský hudobný ústav v Trenčíne, 1949-1951, 0,13 bm

15589         II. 8.                 Spravodajská agentúra Slovenska - filiálka v Trenčíne, 1946-1949, 0,05 bm

15644         II. 8.                 Trenčianska kultúrna a programová agentúra, m. p. o. v Trenčíne,

                                            2002-2003, 0,25 bm 

Osvetové rady

15443         III. 3.                Okresná osvetová rada v Novom Meste nad Váhom, 1946-1949, 0,1 bm

15444         III. 3.                Okresná osvetová rada v Trenčíne, 1946-1950, 1,03 bm 

Osvetové strediská a domy kultúry a osvety 

28858         III. 4.                Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne, 1964-1994, 4,13 bm        

15646         III. 4.                Mestské kultúrne stredisko v Trenčíne, 1965-1991, 0,51 bm

27859         III. 4.                Mestské kultúrne a spoločenské stredisko v Trenčíne, 1969-2001, 1,14 bm 

Iné kultúrno-osvetové inštitúcie 

36162           IV.                    Miestny odbor Matice slovenskej v Kálnici, 1993-1994, 0,01 bm 

37762          IV.                    Centrum tradičnej kultúry v Myjave, 1998 – 2008, 0,13 bm

Šport

15546         V.                     Trenčiansky športový kruh, 1891-1917, 0,5 bm, I.

15674         V.                     TTS-Futbal, s. r. o. v Trenčíne, 1992-2005, 0,13 bm

15544         V.                     Telocvičná jednota Sokol v Bošáci, 1946-1949, 0,05 bm

28061         V.                     Telovýchovná jednota DUKLA Trenčín, 1977 – 2004, 0,75 bm 

 

I. Školstvo 

Stredné všeobecnovzdelávacie školy

15447         II.                     Gymnázium Ľudovíta Štúra v Trenčíne, 1764-2010, 25,53 bm

15448         II.                     Gymnázium M. R. Štefánika v Novom Meste nad Váhom, 1919-1950, 1980-2011, 1,33 bm

39858         II.                     Gymnázium sv. Jozefa v Novom Meste nad Váhom, 1995 – 2008, 0,38 bm

39859         II.                     Spojená škola sv. Jozefa v Novom Meste nad Váhom, 2008 – 2015, 0,25 bm

39843         II.                     Súkromné gymnázium FUTURUM v Trenčíne, 2007 – 2015, 0,3 bm

15449         II.                     Vyššia dievčenská škola v Trenčíne, 1822-1919(1922), 4 bm

15450         II.                     Rehoľné slovenské dievčenské gymnázium školských sestier de Notre Dame

                                            v Trenčíne, 1939-1945, 0,06 bm

34949         II.                     12. ročná stredná škola v Trenčíne, 1959, 0,13 bm 

Stredné odborné školy

35304         III.                    Spojená škola v Trenčíne, 2008-2009, 0,02 bm

15451         III.                    Stredná ekonomická škola v Trenčíne, 1920-1990, 0,35 bm

28053         III.                    Stredná odborná škola v Novom Meste nad Váhom, 1968 – 2001, 2 bm

35303         III.                    Stredná odborná škola podnikania v Trenčíne, (2006)2009-2010(2013), 0,18 bm

15452         III.                    Stredná poľnohospodárska technická škola odboru pestovateľsko-chovateľského v Trenčíne, 1959-1967, 0,91 bm

15453         III.                    Vyššia sociálno-zdravotná škola v Trenčíne, (1920) 1925-1950, 0,06 bm

15454         III.                    Vyššia škola výživy v Novom Meste nad Váhom, 1927-1950 (1951), 0,15 bm

15590         III.                    Pedagogická škola pre vzdelávanie učiteľov národných škôl v Trenčíne,

                                            1949-1959 (1960), 0,56 bm

34730         III.                    Štátna odborná hospodárska škola v Novom Meste nad Váhom, 0,49 bm, 1927-1948

14731         III.                    Stredná poľnohospodárska technická škola v Novom Meste nad Váhom, 1954-1975,

                                                  1,73 bm 

40452         III.                    Stredná poľnohospodárska technická škola v Rakoviciach, 1945 - 1953, 0,63 bm

40447         III.                    Združená stredná škola obchodu a služieb v Novom Meste nad Váhom, 2002 – 2006,

                                            0,1 bm

40989         III.                     Stredná odborná škola dopravná v Trenčíne, 1954 – 2017, 2 bm

Odborné školy

15685         IV.                    Ľudová škola hospodárska v Soblahove, 1933-1943, 0,25 bm

35301         IV.                    Dievčenská odborná škola v Trenčíne, 1991-2003, 0,88 bm

37001         IV.                    Ľudová škola hospodárska pre chlapcov a dievčatá v Dolnom Srní, 1942 – 1943, 0,02 bm

35300         IV.                    Stredisko praktického vyučovania KARA v Trenčíne, 1974-2006, 0,67 bm

34725         IV.                    Štátna základná roľnícka škola v Novom Meste nad Váhom, 1949-1951, 0,13 bm

34726         IV.                    Štátna gazdinská škola v Novom Meste nad Váhom, 1943-1948, 0,08 bm

34727         IV.                    Poľnohospodárska majstrovská škola v Novom Meste nad Váhom, 1952, 0,03 bm 

Učňovské školy

40273         V.                     Družstevná učňovská škola v Bzinciach pod Javorinou, 1953 – 1956, 0,23 bm

15455         V.                     Učňovská škola v Trenčíne, 1922-1971, 0,38 bm

15456         V.                     Obecná učňovská škola v Trenčianskej Teplej, 1928-1933 (1934), 0,06 bm

15457         V.                     Obecná učňovská škola v Trenčianskych Tepliciach, 1926-1928, 0,02 bm

15615         V.                     Poľnohospodárske odborné učilište v Kočovciach, 1952-1969, 0,76 bm, I.

40451         V.                     Stredné odborné učilište elektrotechnické v Novom Meste nad Váhom, 1984 – 1988, 0,26 bm

40445         V.                     Stredné odborné učilište potravinárske v Novom Meste n/Váhom, 1990 – 1997, 0,05 bm

40449         V.                     Stredné odborné učilište strojárske v Novom Meste nad Váhom, 1976 – 1989, 0,26 bm

35298         V.                     Stredné odborné učilište odevné v Trenčíne, 1941-1998, 8,13 bm

35302         V.                     Stredné odborné učilište odevné a textilné v Trenčíne, (1985)1998-2009(2010), 6,13 bm

35297         V.                     Stredné odborné učilište textilné v Trenčíne, 1948-1998 (1999), 5,25 bm

15616         V.                     Stredné odborné učilište poľnohospodárske v Záblatí, 1945-2001, 8,06 bm, I., usp.

34728         V.                     Poľnohospodárska učňovská škola v Dolnej Súči, 1959, 0,01 bm

34729         V.                     Poľnohospodárska učňovská škola v Bošáci, 1959, 0,01 bm 

Ľudové školy

15474         VI.                    Židovská ľudová škola v Bošáci, 1926-1938, 0,1 bm

37002         VI.                    Rímsko-katolícka ľudová škola v Dolnom Srní, 1942 – 1945, 0,02 bm

36528         VI.                    Štátna ľudová škola v Trenčianskych Tepliciach, 1885 – 1945, 1,26 bm

15776         VI.                    Židovská ľudová škola v Trenčianskych Tepliciach, 1890-1899, 0,07 bm

15469         VI.                    Evanjelická ľudová škola v Trenčíne, 1849-1942 (1943), 0,06 bm

15468         VI.                    Štátna ľudová škola v Trenčíne, 1785-1951 (1952), 3 bm

                                           (+ Normálna škola, Chlapčenská ľudová škola, Národná škola chlapčenská)

15473         VI.                    Štátna ľudová škola v Zamarovciach, 1938-1939, 0,02 bm

Meštianske školy

15475         VI.                    Židovská reálna škola v Novom Meste nad Váhom, 1900-1909, 0,02 bm

36529         VI.                    Štátna meštianska škola v Trenčianskych Tepliciach, 1921 – 1946, 0,5 bm

15471         VI.                    Súkromná meštianska chlapčenská škola v Trenčíne, 1896-1900, 0,02 bm

34944         VI.                    Štátna meštianska chlapčenská a dievčenská škola v Trenčíne, 1919-1937 (1938), 1,75 bm

Národné školy (a ich predchodcovia)

15458         VI.                    Národná škola v Bobote, 1898-1958, 1,38 bm

15459         VI.                    Národná škola v Bošianskej Neporadzi, 1929-1960, 0,88 bm

27864         VI.                    Národná škola v Častkovciach, 1950-1955, 0,02 bm

34950         VI.                    Národná škola v Dubodiele, 1897-1953, 1,38 bm

35916         VI.                    Národná škola v Hornej Súči – Dúbrave, (1931) 1948-1954/55, 0,01 bm

15460         VI.                    Národná škola v Horňanoch, 1919-1960, 0,63 bm

15461         VI.                    Národná škola v Kostolných Miticiach, 1899-1960, 0,75 bm

15462         VI.                    Národná škola v Novej Lehote, 1929-1953, 0,02 bm

15463         VI.                    Národná škola v Petrovej Lehote, 1919-1960, 0,75 bm

15591         VI.                    Národná škola pri Pedagogickej škole v Trenčíne, 1954-1957 (1958), 0,13 bm

Stredné školy

15465         VI.                    Stredná škola v Dubodiele, 1948-1953, 0,13 bm, I.

15467         VI.                    Stredná škola v Rožňových Miticiach, 1950-1953, 0,13 bm, I.

34946         VI.                    Stredná škola dievčenská v Trenčíne, 1938-1952 (1953), 0,63 bm

                                           (+Štátna újazdná škola dievčenská v Trenčíne, Štátna meštianska škola dievčenská v Trenčíne)

34945         VI.                    Stredná škola chlapčenská v Trenčíne, 1938-1952 (1953), 1 bm

                                           (+Štátna újazdná škola chlapčenská v Trenčíne, Štátna meštianska škola chlapčenská v Trenčíne)

Osemročné stredné školy

15479         VI.                    Osemročná stredná škola v Dubodiele, 1953-1960, 0,26 bm, I.

36530         VI.                   Osemročná stredná škola v Trenčianskych Tepliciach, 1958 – 1959, 0,1 bm

Základné deväťročné školy (a ich predchodcovia)

15466         VI.                    Základná deväťročná škola v Ľuborči, 1919-1983, 1,5 bm

15477         VI.                    Základná deväťročná škola v Očkove, 1936-1975, 0,4 bm

15635         VI.                    Základná devätročná škola v Trenčianskej Závade, 1925-1977, 0,63 bm

15478         VI.                    Základná deväťročná škola v Trenčianskom Jastrabí, 1900-1965, 1,63 bm, I.

34948         VI.                    Základná deväťročná škola na Hasičskej ulici v Trenčíne, 1953-1969 (1970), 1,25 bm

                                           (+1. Osemročná škola na Hasičskej ulici)

34947         VI.                    Základná deväťročná škola na Stalinovom námestí v Trenčíne, 1953-1962 (1963),

                                            0,63 bm  (+ II. 11-ročná stredná škola na Stalinovom námestí)

15464         VI.                    Základná deväťročná škola vo Veľkej Hradnej, 1955-1985, 0,23 bm

15636         VI.                    Základná deväťročná škola, 1.-5. ročník v Záblatí, 1944-1973, 0,75 bm

15637         VI.                    Základná deväťročná škola, 1.-5. ročník v Zlatovciach, 1920-1973, 1,38 bm

Základné školy (a ich predchodcovia)

37779         VI.                    Základná škola s materskou školou J. M. Hurbana v Beckove, 1885 – 2013, 4,13 bm

37003         VI.                    Základná škola v Dolnom Srní, 1920 – 1998, 1,63 bm

39684         VI.                    Základná škola s materskou školou v Dubodiele, 1976 – 2015, 0,5 bm

27866         VI.                    Základná škola v Hornej Súči-na Vlčom vrchu, 1945-1984, 0,14 bm

27865         VI.                    Základná škola v Hornej Súči-Trnávke, 1940-2006, 1,12 bm

27867         VI.                    Základná škola v Hornej Súči-Závrskej, 1936-2006, 0,70 bm

27868         VI.                    Základná škola s MŠ Václava Mitúcha v Hornom Srní, 1920-2002, 2,38 bm

39257         VI.                    Základná škola s materskou školou v Ivanovciach, 1974 – 2014, 0,5 bm

34251         VI.                    Základná škola v Kubrej, 1920-1951, 1 bm

39827         VI.                    Základná škola v Jablonke, 1957 – 2019, 0,75 bm

27869         VI.                    Základná škola s materskou školou v Melčiciach-Lieskovom, 2008, 0,01 bm

27870         VI.                    Spojená škola v Moravskom Lieskovom, 1964-2003, 0,50 bm

39914         VI.                    Základná škola s materskou školou v Motešiciach, 1953 – 2014 (2015), 1,75 bm

39857         VI.                    Základná škola sv. Jozefa v Novom Meste nad Váhom, 1991 – 2008, 0,58 bm

33238         VI.                    Základná škola v Opatovej nad Váhom, 1904-2023, 4,86 bm

39768         VI.                    Základná škola s materskou školou v Selci, 1949 – 2015, 1 bm

15686         VI.                    Základná škola v Soblahove, 1924-2003, 1,75 bm

37082         VI.                    Základná škola Papraď v Starej Turej, 1961 – 2002, 0,13 bm

37083         VI.                    Základná škola na ulici SNP v Starej Turej, 1975 – 1998, 0,5 bm

37085         VI.                    Základná škola na Komenského ulici v Starej Turej, 1924 – 2004, 0,75 bm

35614         VI.                    Základná škola s materskou školou v Svinnej, 1902-2015, 5,03 bm

39772         VI.                    Základná škola s materskou školou Samuela Timona v Trenčianskej Turnej, 1962-2015, 1 bm

35420         VI.                    Základná škola v Trenčianskych Bohuslaviciach, 1923-2015, 2,38 bm, 1042 ks fotiek

28048         VI.                    Základná škola Jána Lipského s materskou školou v Trenčianskych Stankovciach,

                                           1919-2010, 5,14 bm

36527         VI.                    Základná škola Andreja Bagara v Trenčianskych Tepliciach, 1972 – 2008, 0,15 bm

28055         VI.                    II. základná škola na Študentskej ulici v Trenčíne, 1888 – 2004, 18,18 bm

                                            Z toho      II. osemročná stredná škola v Trenčíne, 1888-1958, 10,68 bm

                                             (Rím.katolícka škola meštianska a ľudová, II. stredná škola dievčenská)

15472         VI.                    Základná škola na ulici 1. mája v Trenčíne, 1953-2004, 4,61 bm

30684         VI.                    Základná škola Kristíny Royovej v Trenčíne, 1991-2006, 3 bm

15659         VI.                    Základná škola, Dlhé Hony 1, Trenčín, 1960-1999, 0,75 bm

35539         VI.                    Základná škola vo Veľkých Bierovciach, 1924-2006, 1,25 bm

                  VI.                    Základná škola s materskou školou vo Vrbovciach, 2002-2017, 0,42 bm 

Predškolské zariadenia

40131         VII.                  Materská škola v Dobrej, 2001 – 2014 (2015), 0,22 bm

39316         VII.                  Materská škola v Nemšovej, 1986 – 2011, 0,88 bm

27873         VII.                  Materská škola na Poľovníckej ulici v Novom Meste nad Váhom,

                                            1979-2004, 0,25 bm

39939         VII.                  Materská škola v Štvrtku, 2001 – 2011, 0,05 bm

27875         VII.                  Materská škola na ulici Hanzlíkovskej v Trenčíne, 1981-2004, 0,19 bm

                   Z toho               Školská jedáleň pri MŠ Hanzlíkovská v Trenčíne, 1992-2002, 0,13 bm

27881         VII.                  Materská škola na ulici Gagarinovej v Trenčíne, 1991-2005, 0,1 bm

27882         VII.                  Materská škola na ulici Kubranskej v Trenčíne, 1991-1999, 0,07 bm

27883         VII.                  Materská škola na ulici M. Nešpora v Trenčíne, 1992-2007, 0,07 bm

27886         VII.                  Materská škola na ulici 28. októbra v Trenčíne, 1994-2004, 0,02 bm

27888         VII.                  Materská škola na ulici Niva v Trenčíne, 1991-2004, 0,05 bm

27891         VII.                  Materská škola na ulici Považskej v Trenčíne, 1989-1997, 0,02 bm

27889         VII.                  Materská škola na ulici Pri parku v Trenčíne, 1992-1998, 0,01 bm

27890         VII.                  Materská škola na ulici Šmidkeho v Trenčíne, 1977-2000, 0,13 bm

15480         VII.                  Štátna materská škola v Trenčíne, 1900-1918, 0,05 bm

15481         VII.                  Rímskokatolícka materská škola v Trenčíne, 1907-1944, 0,15 bm 

Záujmové umelecké školy

28065         VIII.                 Ľudová škola umenia v Trenčíne, (1927)1949 – 1985, 0,13 bm 

39108         VIII.                 Základná umelecká škola v Brezovej pod Bradlom, 2002 – 2011, 0,23 bm

Iné školy a školské zariadenia

38711         IX.                    Centrum voľného času v Trenčíne, (1987) 1990 – 2012, 0,26 bm

40799         IX.                    Akadémie vzdelávania, o. z. v „konkurze“ Žilina, pobočka Trenčín, 2000 – 2011, 0,26 bm

40890         IX.                    Jazyková škola v Trenčíne, 1995 – 2016, 0,5 bm

 

J. Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť

Nemocnice a polikliniky

15647         I. 1.                   Nemocnica s poliklinikou v Trenčíne, 1996-1998, 0,04 bm 

Hygienicko-epidemiologické stanice

40974         I. 2.                  Okresná hygienická stanica v Trenčíne, 1972 – 1991, 0,05 bm

40736         I. 2.                  Ústav hygieny a epidemiológie v Trenčíne, 1991 – 1994, 0,86 bm

40737         I. 2.                  Štátny zdravotný ústav v Trenčíne, (1993) 1995 – 2003, 2,05 bm

Kúpele a ozdravovne

15585         I. 3.                   Liečebný dom Poľnohospodár SPP v Trenčianskych Tepliciach,

                                            1982-1987, 0,05 bm 

                  I. 3.                   Kúpele Trenčianske Teplice, a. s., 1937 – 2007, 63,96 bm

                  I. 3.                   Účastinárska spoločnosť liečivých kúpeľov v Trenčianskych

                                           Tepliciach, 1871 – 1948, 0,72 bm

                  I.3 .                   Liečebný ústav Rady odborového hnutia v Trenčianskych Tepliciach,

                                            1939 – 1956, 1,44 bm

Úradní lekári

15485         I. 6.                   Štátny okresný zverolekár v Trenčíne, 1910-1914, 0,13 bm                                                                                                                                                  

Iné zdravotnícke zariadenia

15484         I. 7.                   Okresný ústav národného zdravia v Trenčíne, 1897-1978, 35 bm

Zdravotné (nemocenské) a sociálne poistenie

15486         II. 1.                 Okresná národná poisťovňa v Trenčíne, 1904-1951, 1,45 bm

27893         II. 1.                 Okresná sociálna poisťovňa v Trenčíne, 1947, 0,1 bm

15489         II. 1.                 Okresný zbor Liečebného fondu verejných zamestnancov v Trenčíne,

                                            1927-1937, 0,2 bm 

39924         II.1.                  Sociálna poisťovňa – pobočka Trenčín, 1990 – 2015, 4,93 bm

Ústavy sociálnej starostlivosti

39348         II.2.                  Detský domov v Myjave, 1990–2011, 0,43 bm

40102         II. 2.                 Detský domov rodinného typu v Novom Meste nad Váhom, 1998 – 2011, 0,45 bm

27894         II. 2.                 Detský domov rodinného typu Lastovička v Trenčíne, 1986-2003, 0,38 bm

15543         II. 2.                 Okresná starostlivosť o mládež v Trenčíne, 1929-1950, 1,55 bm

15542         II. 2.                 Okresná starostlivosť o mládež v Novom Meste nad Váhom,

                                            1936-1947(1949), 0,55 bm 

39282         II.2.                  Centrum sociálnych služieb DOMOV JAVORINA v Bzinciach pod Javorinou, 

                                           1997–2009, 0,63 bm

38869         II.2.                  Centrum sociálnych služieb – LIPA v Kostolnej-Záriečí, 1975– 2007, 1 bm

Charitné domovy a charitné organizácie

15488         II. 3.                 Charitný domov Slovenskej katolíckej charity v Kostolnej-Záriečí,  

                                            1952-1994, 2,38 bm

Iné sociálne inštitúcie

15680         II. 6.                 Okresný ústav sociálnych služieb v Trenčíne, 1980-1991, 8 bm

 

K. Náboženské organizácie 

Farské úrady, cirkevné zbory a náboženské obce

15490         VI.                    Rímskokatolícky farský úrad v Bobote, 1789-1937, 0,25 bm

27895         VI.                    Rímskokatolícky farský úrad v Bošáci, 1781-1948, 0,48 bm

40130         VI.                    Rímskokatolícky farský úrad v Brezovej pod Bradlom, (1656) 1811 – 1944 (1956), 0,1 bm

15491         VI.                    Rímskokatolícky farský úrad v Dolných Motešiciach, 1792-1882, 0,01 bm

15492         VI.                    Rímskokatolícky farský úrad v Dubodiele, 1792-1932, 0,13 bm

15493         VI.                    Rímskokatolícky farský úrad v Kostolných Miticiach, 1863-1922, 0,01 bm

15497         VI.                    Rímskokatolícky farský úrad v Trenčíne, (1595)1671-1877, 1 bm

15495         VI.                    Rímskokatolícky farský úrad vo Veľkej Hradnej, 1763-1783, 0,02 bm

15496         VI.                    Židovská náboženská obec v Drietome, 1842-1941, 0,2 bm

15617         VI.                    Židovská náboženská obec v Trenčíne, 1871-1901, 0,01 bm 

Rehole, rády, kongregácie, združenia

15497         VIII.                 Rehoľa piaristov v Trenčíne, (1742)1776-1950, 6,6 bm

 

L. Rody a panstvá 

Rodové archívy

               I.                        Lipský zo Sedličnej, (1602) 1654-1926, 0,24 bm

Archívy panstiev

               II.                      Seldnerov veľkostatok v Horných Motešiciach, 1922-1944, 0,36 bm

 

M. Rodiny a osoby

Rodiny

15498         I.                       Rodina Čenkej (Csenkey) Z Čachtíc, 1674-1955, 0,57 bm

15650         I.                       Rodina Galvánkova, 1892-1963, 0,30 bm, I.

15499         I.                       Rodina Gromann z Prostějova, 1833-1845, 0,1 bm

15500         I.                       Rodina Kantor z Veľkého Orvišťa a Trenčianskych Teplíc, 1655-1839, 0,1 bm

15501         I.                       Rodina Kugel-Vlček, 1773-1844, 0,1 bm

27896         I.                       Rodina Lipská, 1649, 0,01 bm

15502         I.                       Rodina Martók z Dolných Bziniec, 1866-1960, 0,01 bm

                 I.                       Rodina Melferber z Trenčína, 1883-1940, 0,48 bm

30704         I.                       Rodina Moškova z Kubrej, 1868-1922, 0,01 bm

15504         I.                       Rodina Ochodnický z Bošáce, 1787-1958, 0,25 bm

15505         I.                       Rodina Schrong z Trenčína, 1746-1789, 0,1 bm

15648         I.                       Rodina Závodná, 1943-1992, 0,43 bm 

Osobné fondy

15506         II.                     Adolf Abeles - osobný fond, 1919-1942, 0,02 bm

15507         II.                     JUDr. Jozef Baar - osobný fond, 1912-1941, 0,05 bm

15508         II.                     Juraj Berger - osobný fond, 1893-1941, 0,1 bm

33228         II.                     Mgr. Viera Bernátová – osobný fond, 1993 – 2012, 0,88 bm

15509         II.                     Jozef Branecký - osobný fond, (1868)1893-1962(1992),1,75 bm, I. (PDF, 266 kB)

15592         II.                     JUDr. Vojtech Čelko - osobný fond, 1945-1994, 0,1 bm, I.

15510         II.                     Dominik Filipp - osobný fond, 1911-1974, 1,5 bm, I. (PDF, 258 kB)

                  II.                     Emil Frankl, advokát v Trenčíne – osobný fond, (1836)1922-1947, 1,86 bm

15511         II.                     Eugen Friml - osobný fond, 1891-1949, 0,1 bm

38864         II.                     Šimon Gregorovič – osobný fond, 1919 – 1972, 0,01 bm

15512         II.                     Šalamon Grün - osobný fond, 1923-1925, 0,03 bm

15600         II.                     Ján Halaša - osobný fond, (1876)1937-1981, 1 bm, I.

15513         II.                     Ing. Tibor Haluska - osobný fond, 1940-1992(1994), 0,5 bm

15599         II.                     Juraj Harčar - osobný fond, (1668)1961-1966, 0,02 bm

15514         II.                     Ján Hulej - osobný fond, 1935-1944, 0,1 bm

30702         II.                     RNDr. Ivan Hrabovec, CSc. – osobný fond, 1954-1990, 0,05 bm

15515         II.                     Vladimír Chovan - osobný fond, 1857-1994, 1,50 bm, I. (PDF, 277 kB)

30700         II.                     Ladislav Jambor – osobný fond, (1717)1914-2005, 0,68 bm

15516         II.                     Max Katser - osobný fond, 1870-1933, 0,5 bm

15517         II.                     František Klement - osobný fond, 1940-1944, 0,1 bm

15518         II.                     Martin Klobučník - osobný fond, 1920-1977, 0,1 bm

15519         II.                     Dr. Ján Komorovský - osobný fond, 1940-1999, 2,12 bm, I. (PDF, 261 kB)

38866         II.                     Zdeno Koptík – Berec – osobný fond, 1951-1982, s. d. 0,01 bm

15607         II.                     Jozef Korený - osobný fond, 1842-2021, 15,06 bm, I., usp.

15520         II.                     Vladimír Krajči - osobný fond, 1966-1969, 0,6 bm

15521         II.                     Ján Kudla - osobný fond, 1867-1979, 3,5 bm, I. (PDF, 198 kB)

15522         II.                     Rafael Lexmann - osobný fond, 1939-1948, 0,1 bm

30703         II.                     Viktor Liška – osobný fond, 1938-2009, 1 bm

34462         II.                     prof. Alexander Markuš – osobný fond, 1931-1939, 0,13 bm

15673         II.                     Pavol Mažár - osobný fond, 1940-1997, 0,98 bm

32807         II.                     Martin Mikuš – osobný fond, 1930-2008, 4,63 bm

30699         II.                     Ján Moško-osobný fond, 1939-2007, 0,04 bm

15523         II.                     Imrich Nátly - osobný fond, 1919-1943, 0,1 bm

15524         II.                     Štefan Omasta - osobný fond, 1661-1731, 0,05 bm, I.

40129         II.                     Ernest Pastírik – osobný fond, 1864 – 1956, 0,03 bm

15525         II.                     Ľudovít Petro - osobný fond, 1870-1989, 1 bm, I.

30706         II.                     Jan Pokorný - osobný fond, 1919-1964, 0,02 bm

15609         II.                     prof. Štefan Pozdišovský - osobný fond, 1867-2006, 2,51 bm, I. (PDF, 261 kB)

15526         II.                     Imrich Radványi - osobný fond, (1837) 1861-1879, 0,37 bm

15503         II.                     Ľ. Riznerová-osobný fond, 1919-1951, 0,01 bm

15598         II.                     Ondrej Staňo - osobný fond, 1868-1986, 0,13 bm, I.

15527         II.                     Ing. Eugen Scholtz - osobný fond, 1878-1918, 0,1 bm, I.

15608         II.                     Dr. Milan Šišmiš - osobný fond, (1577)1871-2010, 3,28 bm

33227         II.                     Peter Štibraný – osobný fond, 1952 – 1971, 1,00 bm

15528         II.                     Ernest Tesár - osobný fond, 1835-1972, 1,14 bm, I. (PDF, 261 kB)

15660         II.                     Vít Vágovič – osobný fond, (1906)1934-2003, 1,26 bm

15529         II.                     Šándor Weiler - osobný fond, 1909-1941, 0,1 bm

15530         II.                     Sigmund Weiss - osobný fond, 1903-1904, 0,1 bm

32808         II.                     Ivo Veliký – osobný fond, (1846) 1920 – 2009, 7,07 bm

15531         II.                     Štefan Zamaróczy - osobný fond, 1841-1869, 0,01 bm

15532         II.                     Ján Zeman - osobný fond, 1847-1975, 0,6 bm (PDF, 268 kB)

 

N. Cechy a živnostenské spoločenstvá

Cechy

15533         I.                       Cechy v Beckove, 1820-1894, 0,05 bm

15534         I.                       Cechy v Čachticiach, 1821-1867(1905), 0,07 bm

15535         I.                       Cechy v Hrušovom, 1718-1801(1929), 0,05 bm

15536         I.                       Cechy v Novom Meste nad Váhom, 1714-1884(1948), 0,63 bm

15537         I.                       Cechy v Trenčíne, 1562-1872, 1,75 bm

15538         I.                       Cechy v Starej Turej, 1822-1888, 0,04 bm 

Živnostenské spoločenstvá

15570         II.                     Obchodné grémium v Trenčíne, 1851-1950, 4,00 bm, I.

15571         II.                     Odborné spoločenstvo hostinských a výčapníkov v Trenčíne,

                                            (1930)1932-1950, 3 bm, I.

15539         II.                     Okresné živnostenské spoločenstvo v Novom Meste nad Váhom,

                                            (1885)1925-1950, 4,8 bm, I.

15540         II.                     Okresné živnostenské spoločenstvo v Trenčíne,

                                            (1876) 1919-1950 (1952), 6,05 bm, I.

Živnostenské zväzy

15669         III.                    Okresný sekretariát Slovenského živnostenského zväzu v Trenčíne,

                                            (1947)1949-1951(1952), 0,80 bm, I. 

Komory obchodné, profesijné a iné

15319         IV.                     Oblastná úradovňa Roľníckej komory v Trenčíne, 1940-1947, 0,25 bm

 

O. Záujmové organizácie a spolky

Záujmové a svojpomocné organizácie

15413         I.                       Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov v Trenčianskych Tepliciach,

                                            1963-1989, 0,5 bm

15415         I.                       Miestna organizácia Zväzu slovenskej mládeže v Moravskom Lieskovom,

                                            1945-1947, 0,03 bm

15417         I.                       Miestna odbočka Zväzu ľudových protifašistických bojovníkov

                                            v Trenčianskych Tepliciach, 1948-1950, 0,1 bm

15418         I.                       Mestský výbor Zväzu československo-sovietskeho priateľstva v Trenčíne,

                                            1953-1992, 2,01 bm

15419         I.                       Okresný výbor Zväzu československo-sovietskeho priateľstva

                                            v Novom Meste nad Váhom, 1951-1959, 0,91 bm

15420         I.                       Okresný výbor Zväzu československo-sovietskeho priateľstva v Trenčíne,

                                            1949-1990, 17,1 bm

15421         I.                       Okresný výbor Slovenského zväzu žien v Trenčíne, 1959-1990, 6,4 bm

15422         I.                       Miestna odbočka Živeny - Slovenského zväzu žien v Trenčianskych Tepliciach,

                                            1949-1952, 0,17 bm

15423         I.                       Okresný výbor Československého zväzu požiarnej ochrany

                                            v Novom Meste nad Váhom,1952-1960, 0,65 bm

15424         I.                       Okresný výbor Československého zväzu požiarnej ochrany v   Trenčíne,

                                            1949-1985, 6,5 bm

15425         I.                       Západoslovenský krajský výbor Zväzu slovenských filatelistov v Trenčíne,

                                            1919-2021, 29,29 bm

15439         I.                       Okresný výbor obrancov mieru v Trenčíne, 1954-1959, 0,1 bm

15440         I.                       Okresná mierová rada v Trenčíne, 1969-1990, 0,76 bm

15441         I.                       Dom Československo-sovietskeho priateľstva v Trenčíne, 1981-1990, 3,1 bm

15442         I.                       Okresný výbor Socialistickej akadémie v Trenčíne, 1960-1987, 2,75 bm

15545         I.                       Miestna skupina Masarykovej leteckej ligy v Trenčíne, 1926-1939, 0,26 bm

15549         I.                       Mestská a okresná odbočka Uhorského Červeného kríža v Trenčíne, 1900-1919, 0,2 bm

15563         I.                       Remeselnícky nákupný spolok v Trenčíne, 1919-1929, 0,03 bm

15568         I.                       Trenčiansky poľovnícky spolok, 1879-1892, 0,1 bm

15569         I.                       Odbočka Robotníckej akadémie v Trenčianskej Teplej, 1922-1934, 0,01 bm

15593         I.                       Klub filatelistov 52-19 v Trenčíne, (1889)1925-2002, 1,73 bm, I.

15597         I.                       Okresný výbor Československého zväzu telesnej výchovy v Trenčíne, 1967-1989, 2 bm

15601         I.                       Okresný útvar Slovenského združenia telesnej kultúry v Trenčíne, 1990-1993, 0,25 bm

15638         I.                       Krúžok historikov pre SAV SR v Trenčíne, 1957-1995, 0,34 bm

15639         I.                       Slovakotour, miestny zbor pre cestovný ruch v Trenčíne, 1948-1951, 0,01 bm

15651         I.                       Poľovnícke združenie Starý Háj v Zlatovciach, 1951-1966, 0,06 bm

15677         I.                       Miestna jednota Československého zväzu požiarnej ochrany v Častkovciach, 1935-1954, 0,01 bm

15678         I.                       Miestna jednota Československého zväzu požiarnej ochrany v Korytnom, 1933-1954, 0,01 bm

27906         I.                       Okresná organizácia Únie žien Slovenska v Trenčíne, 1993-2001, 0,21 bm

34939         I.                       Okresný výbor Živeny – Slovenského zväzu žien v Trenčíne, 1948-1952, 0,08 bm

36161         I.                       Miestna skupina Československého červeného kríža v Kálnici, 1953-1989, 0,03 bm

38766         I.                       Trenčianska nadácia v Trenčíne, 2000 – 2014, 0,38 bm

37684         I.                       Región Biele Karpaty, člen Euroregiónu Bílé – Biele Karpaty, 1999 – 2017, 2,18 bm

37683         I.                       Grémium tretieho sektora Trenčianskeho kraja, 1997 – 2000, 0,05 bm

37682         I.                       Slovenská akademická informačná agentúra – Servisné centrum pre tretí sektor, 

                                            pobočka pre Trenčiansky kraj, (1994) 1997 – 2001 (2007), 0,38 bm

37681         I.                       Spoločnosť pre trvalo udržateľný rozvoj, odbočka Biele Karpaty v Trenčíne, 

                                             (1992) 1993 – 2016, 0,75 bm

40165         I.                       Regionálna poľnohospodárska a potravinárska komora v Trenčíne, 1992 – 2016,

                                            1,63 bm

40298         I.                      Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, Oblastný výbor Trenčín, (1948) 1958 –

                                            2016, 2,08 bm

Spolky

40015         II.                     Zväz požiarnej ochrany, základná organizácia v Horňanoch, 1925 – 1989, 0,04 bm

15679         II.                     Dobrovoľný hasičský spolok v Podolí, 1922, 0,01 bm

15555         II.                     Dobrovoľný hasičský zbor v Novom Meste nad Váhom, 1873-1953, 0,5 bm

15556         II.                     Dobrovoľný hasičský zbor v Potvoriciach, 1941-1951, 0,01 bm

15557         II.                     Dobrovoľný hasičský zbor v Trenčíne, 1893-1942, 0,33 bm

34938         II.                     Jednota evanjelických žien na Slovensku v Orechovom – Zamarovciach, 1944-1949,

                                                  0,02 bm

15553         II.                     Krajinský spolok starostlivosti o slabomyseľných na Slovensku v Trenčíne,

                                            1938-1940, 0,01 bm

15560         II.                     Miestna jednota Slovenského roľníckeho dorastu v Moravskom Lieskovom,

                                            1928-1938, 0,07 bm

15561         II.                     Miestna jednota Slovenského roľníckeho dorastu v Trenčíne, 1935-1938, 0,1 bm

15550         II.                     Miestny spolok Československého Červeného kríža v Trenčíne, 1928-1939, 0,4 bm

15551         II.                     Miestny spolok Československého Červeného kríža v Novom Meste nad Váhom,

                                                  1919-1949, 0,26 bm

15552         II.                     Odbor dobrovoľných sestier Slovenského Červeného kríža
                                            v Trenčianskych Tepliciach, 1935-1940, 0,03 bm

15558         II.                     Okresná hasičská jednota č. 19 v Novom Meste nad Váhom, 1922-1954, 0,87 bm

15559         II.                     Okresná hasičská jednota č. 6 v Trenčíne, 1923-1951, 3,02 bm

15547         II.                     Skupina slovenských katolíckych skautiek v Trenčianskej Teplej, 1938-1940, 0,01 bm

15554         II.                     Slovenský národný aeroklub v Trenčíne, 1946-1951, 0,03 bm

15548         II.                     Trenčiansky katolícky tovarišský spolok, 1906, 0,01 bm

30705         II.                     Trenčianska stolová spoločnosť, 1887-1910, 0,05 bm

15566         II.                     Trenčiansky mestský skrášľovací spolok, 1912-1920, 0,1 bm

37352         II.                     Trenčiansky vidiecky rybolovný spolok na Váhu, 1897-1914, 0,06 bm

15567         II.                     Trenčiansky ženský spolok, 1877-1906, 0,04 bm

34951         II.                     Trenčiansky židovský ženský spolok, 1897-1940, 0,04 bm

15564         II.                     7. zbor Slovenskej ligy v Novom Meste nad Váhom, 1927-1931, 0,1 bm

15565         II.                     329. Zbor Slovenskej ligy v Trenčíne, 1931-1944, 0,87 bm

40133         II.                      Spolok považských akademikov v Trenčíne, 1934 – 1936, 0,04 bm

 

P. Zbierky

Rukopisy (rozličnej proveniencie)

15572         III.                    Zbierka hudobnín rôznej proveniencie, 15. - 20. stor., 0,27 bm, I.

15573         III.                    Hudobná zbierka jezuitov a piaristov v Trenčíne, 1721-1854, 4,38 bm, I. (PDF, 300 kB)

15574         III.                    Braneckého zbierka hudobnín, 1732-1950, 1,75 bm, I. (PDF, 257 kB)

15575         III.                    Zbierka hudobnín K. G. Richtera, 1862-1902, 0,75 bm, I.  (PDF, 257 kB)

Mapy, plány a technická dokumentácia

15577         IV.                    Zbierka máp a plánov, 1692-1980, 745 ks, I. 

Pohľadnice

15578         VI.1                  Zbierka pohľadníc, 1889-2013, s. d., 12 244 ks 

Fotografie, fotonegatívy, diapozitívy

15579         VI. 2.                Zbierka fotografií, 1876-1991, 666 ks

15580         VI. 2.                Zbierka negatívov, 1476-1900, 1 bm 

40705         VI.2.                 Zbierka sklenených negatívov fotografky Márie Holoubkovej – Urbasiównej, 72 ks

Iné

15581         VI. 3.                Zbierka fotokópií dokumentov, 1198-1657, 1,8 bm, I. 

Gramofónové platne

15676         VIII. 1.             Zbierka gramoplatní, 1950-1990, 0,87 bm 

Elektronické dokumenty

15692         IX.                    Zbierka kompaktných diskov, 1437-1615(2011), 7 ks 

Typáriá a pečate

15582         X.                     Zbierka typárií a pečatidiel, 1901-2000, 1972 ks 

Tlačoviny a rôzna dokumentácia

15583         XI.                    Zbierka dobovej dokumentácie, 1860-2012, 6,09 bm

15584         XI.                    Zbierka novinových výstrižkov, 1976-1994, 6,88 bm 

Iné zbierky

15576         XII.                  Zbierka kroník, 1922-20202,92 bm, I.

15603         XII.                  Zbierka výpisov z podnikového a obchodného registra, 1969-2006, 1,88 bm

15675         XII.                  Zbierka kalendárov, 1967-2018, 381 ks

33744         XII.                  Zbierka príležitostných odtlačkov pečiatok, 1931-2006, 54 ks

40264         XII.                  Zbierka Ján Žitňana k telovýchove v Trenčíne, 1921 – 2018, 1,13 bm

 

späť na hlavnú stránku archívu

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]