Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 13. júl 2024, sobota
 

Bádateľňa (Študovňa)

Bádatelia majú možnosť študovať materiál spracovaných a sprístupnených archívnych fondov a zbierok v priestoroch bádateľne – s  kapacitou 9 miest.

Presné pravidlá prístupu k archívnym dokumentom upravuje bádateľský poriadok.

Štúdium archívnych dokumentov sa uskutočňuje v bádateľni archívu na základe písomnej žiadosti, ktorá sa podáva priamo v bádateľni archívu (vyplnením bádateľského listu (PDF, 189 kB)). Pri vstupe do bádateľne je potrebné zapísať sa do knihy bádateľských návštev.

Vyplnenie bádateľského listu vyžaduje okrem iného aj doklad totožnosti (občiansky preukaz, cestovný doklad).

Po vyplnení bádateľského listu, v ktorom sa uvedie presný účel predloženia archívnych dokumentov, bádateľ dostane k dispozícii inventáre a iné archívne pomôcky, ktoré obsahujú informácie o archívnych fondoch.

V prípade záujmu už o konkrétne archívne dokumenty, bádateľ vyplní čitateľne žiadanku, ktorá obsahuje údaje ako je názov fondu, signatúra, číslo ukladacej jednotky, prípadne inventárne číslo. Všetky potrebné informácie k správnemu vyplneniu žiadanky poskytuje pracovníčka v bádateľni. Bádatelia si môžu objednať archívny materiál aj elektronickou poštou, ale vo vlastnom záujme bádateľa sa doporučuje objednávku vopred konzultovať s pracovníkom archívu.

Archív bádateľovi denne priebežne poskytuje na štúdium najviac päť úložných jednotiek archívnych dokumentov (škatúľ, kníh, fasciklov, kotúčov mikrofilmu) alebo päť jednotlivín (listiny, mapy, plány, audiovizuálne archívne dokumenty) alebo päť inventárnych jednotiek v rozsahu maximálne piatich škatúľ.

Archívny materiál sa predkladá na počkanie len v niektorých prípadoch (prevažne ide o novší materiál), v ostatných prípadoch sa o lehote sprístupnenia materiálu bádateľ dohodne s pracovníčkou archívu. Prístup k archívnym dokumentom formou štúdia je obmedzený na dokumenty, ktoré vznikli pred rokom 1526 a nie sú k nim vyhotovené študijné kópie; poškodené archívne dokumenty a nespracovaný archívny materiál. V osobitných prípadoch, daných zákonnými normami, môže riaditeľ obmedziť prístup aj k iným archívnym dokumentom ako sú uvedené vyššie.

Štúdium archívnych dokumentov je bezplatné.

 

Zoznam archívnych fondov, ako aj dočasne neprístupných dokumentov je zverejnený na našej webovej stránke.

Štúdium štátnych matrík (pátranie po predkoch, rodostromy, genealógie).

Štátne matriky (knihy narodení, manželstiev a úmrtí) sú v archíve uložené iba z určitého obdobia (1895 – 1906), vyššie ročníky (spravidla najmenej 90 rokov) matričných kníh sa nachádzajú na príslušnom matričnom úrade.

Štúdium matrík je spoplatnené podľa sadzobníka správnych poplatkov.

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]