Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. máj 2024, sobota
 

Predkladanie registratúrnych poriadkov a registratúrnych plánov na schválenie

Povinnosť pôvodcov registratúry vypracovať registratúrny poriadok a registratúrny plán a predložiť ich na posúdenie a schválenie príslušnému štátnemu
archívu upravuje zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon”).

Pôvodcovia I. kategórie majú povinnosť vypracovať registratúrny poriadok aj registratúrny plán  a predložiť ho na posúdenie a schválenie štátnemu archívu.

Pôvodcovia II. kategórie sú povinní vypracovať registratúrny plán a predložiť ho na posúdenie a schválenie štátnemu archívu.

Pôvodcovia III. kategórie nemajú povinnosť vypracovaťani registratúrny poriadok ani registratúrny plán.

Vzorové registratúrne poriadky a plány pre I. kategóriu:

Usmernenie o vedení správy registratúry škôl a školských zariadení (DOCX, 41 kB)

Vzorový registratúrny poriadok a registratúrny plán pre školy s využitím osobnej zložky žiaka (DOCX, 102 kB)

Vzorový registratúrny poriadok a registratúrny plán pre školy a školské zariadenia bez osobnej zložky žiaka (DOCX, 100 kB)

Vzorový registratúrny poriadok pre ústredné orgány štátnej správy (DOC, 285 kB)

Vzorový registratúrny poriadok a registratúrny plán pre mestské úrady (DOC, 1 MB)

Vzorový registratúrny poriadok a registratúrny plán pre obecné úrady (DOCX, 197 kB)

Vzorové registratúrne plány pre II. kategóriu:

Úvodný text k registratúrnemu plánu pre privátnu sféru (nepovinný, slúži ako návod pri správe registratúry, manipulácii s registratúrnymi záznamami) (RTF, 154 kB)

Registratúrny plán pre podnikateľské subjekty (veľké) (XLS, 96 kB)

Registratúrny plán pre podnikateľské subjekty (stredné) (DOC, 259 kB)

Vzorový registratúrny plán pre III. kategóriu:

(nepovinný, slúži na orientáciu lehôt uloženia jednotlivých registratúrnych záznamov)

Jednoduchý návod na manipuláciu s registratúrnymi záznamami (RTF, 63 kB)

Registratúrny plán pre malé subjekty, SZČO (RTF, 149 kB)

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]